Múzeum zbraní

Michalská veža v rekonštrukcii
Michalská 22, Bratislava
+421 2 5443 3044, mmba@bratislava.sk

Múzeum zbraní

Michalská veža v rekonštrukcii
Michalská 22, Bratislava
+421 2 5443 3044, mmba@bratislava.sk
Michalská veža prechádza komplexnou obnovou

Dňa 19. 7. 2021 prebehlo odovzdanie Michalskej veže za účelom generálnej obnovy vonkajších i vnútorných priestorov objektu. Avizovaná komplexná rekonštrukcia potrvá približne 18 mesiacov. Kultúrne, historicky a architektonicky významný objekt, ktorý je najzachovalejšou časťou mestského opevnenia, patrí medzi tri najnavštevovanejšie lokality pod správou Múzea mesta Bratislavy. 

Generálna obnova Michalskej veže, vysokej približne 51 metrov, zasiahne celý objekt – samotnú stavbu i všetky jej kameňosochárske a výzdobné prvky, vrátane sochy sv. Michala Archanjela z polovice 18. storočia na vrchole hrotu strechy. Obnovou prejdú aj dva zvony, z ktorých jeden sa bude reštaurovať a druhý – zničený streľbou z čias 2. svetovej vojny, sa odleje nanovo. Reštaurovať sa budú aj ciferníky hodín, všetky kamenné a reliéfne prvky i olovená tabuľa nad bránovým vchodom. Súčasné okná nahradia repliky pôvodných barokových okien, zrealizuje sa obnova fasád, interiérových priestorov vrátane omietok, výmena podláh, výmena teplovodného kúrenia za elektrické, inštalácia kompletne nového osvetlenia i nové napojenie na mestské siete. 

„V obnovených priestoroch Michalskej veže pripravujeme novú programovú štruktúru expozícií, výstav a podujatí pre verejnosť. Cieľom je, aby bol objekt vnímaný nielen ako vyhľadávaný turistický bod, ale aby bol opakovane zaujímavý aj pre domáce publikum. Prostredníctvom výstavného programu a podujatí chceme sprostredkovať nielen históriu a hodnoty historickej budovy, ale aj celú škálu tém, ktoré súvisia s mestom a životom v ňom naprieč storočiami, až do súčasnosti,“ približuje Mgr. Zuzana Palicová, poverená vedením Múzea mesta Bratislavy. 

Michalská veža je dôležitou súčasťou siete tematických expozícií Múzea mesta Bratislavy. Samotný objekt Michalskej veže bol do novembra 2020 prevádzkovaný ako jedna z jeho expozícií – Múzeum zbraní. Projekt generálnej rekonštrukcie tento význam pamiatky veľmi citlivo zohľadňuje.  Po ukončení generálnej obnovy budú priestory Michalskej veže i Múzea zbraní opäť sprístupnené verejnosti s novou stálou expozíciou, ktorá vznikne ako výsledok práce tímu odborníkov – historikov, historikov architektúry a pamiatkarov. Zachovaná zostane i vyhliadková funkcia veže. „Počas rekonštrukcie očakávame nové zistenia, ktoré doplnia doterajšie vedomosti o objekte Michalskej veže a umožnia nám tak komplexnejšie prezentovať dôležitú pamiatku opevnenia mesta Bratislavy. Aj tento aspekt bude v novej expozícii akcentovaný ako dôležitý prvok identity objektu,“ tvrdí vedúci odborného oddelenia Múzea mesta Bratislavy, PhDr. Daniel Hupko, PhD. 

Projekt s oficiálnym názvom Rekonštrukcia a obnova NKP Bránová veža „Michalská brána“ je spolufinancovaný z dotácie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Celkový rozpočet na generálnu obnovu objektu, ktorý zahŕňa Michalskú vežu a Múzeum zbraní, predstavuje 1,6 mil. €, z toho je z dotácie z grantového programu Ministerstva Kultúry SR „Obnovme si svoj dom“ 598 500 €, zvyšok je financovaný z rozpočtu Hlavného mesta SR Bratislavy.

Vstupenka platí aj do Múzea farmácie
Pondelok zatvorené  
Utorok zatvorené  
Streda zatvorené  
Štvrtok zatvorené  
Piatok zatvorené  
Sobota zatvorené  
Nedeľa zatvorené  
 
Nový rok zatvorené  
Veľký piatok zatvorené  
Veľkonočná nedeľa zatvorené  
Veľkonočný pondelok zatvorené  
Sviatok všetkých svätých zatvorené  
Štedrý večer zatvorené  
Prvý sviatok vianočný zatvorené  
Silvester zatvorené  

Múzeum je z dôvodu rekonštrukcie uzavreté. 

Aktuality Oznamy

MICHALSKÁ VEŽA DLHODOBO UZAVRETÁ

Michalská veža je dlhodobo uzavretá z dôvodu rekonštrukcie.
Leták na stiahnutie
Leták na stiahnutie
Zbierkové predmety
Prídite sa pozrieť na naše zbierky
Múzeum zbraní
Galéria
Expozícia Múzea zbraní Expozícia Múzea zbraní Expozícia Múzea zbraní Expozícia Múzea zbraní
Zobraziť galériu
Publikácie
Publikácia na stiahnutie
#MuzeumMestaBratislavy

Partneri

Rozhlas a televízia Slovenska - RTVS.sk Rádio Regina Spravodajská televízia TA3 – správy a aktuality online Život.sk CITYLIFE | Čo sa deje v Bratislave a okolí in.ba - informačný magazín Bratislavy Bratislavské kultúrne a informačné stredisko - BKIS.sk Bratislavskykraj.sk - Informačný portál Bratislavského samosprávneho kraja
Literárne informačné centrum Fond na podporu umenia Slovensko - „Hrdo a Srdcom“ spoznávaj to pravé slovenské Múzeum mesta Bratislavy | Bratislava – Staré Mesto | GoOut Vydavateľstvo BUVIK | vydavateľstvo kníh pre deti Wiky.sk