27.10.2021 - 31.03.2022
utorok – piatok 10:00 – 17:00
sobota – nedeľa 11:00 – 18:00
Stará radnica
Vstupné: 3 € (vstupenky sú dostupné v pokladni Starej radnice)

+421 259 100 811
+421 262 959 332
mmba@bratislava.sk

OZNAM

Vstup do priestorov Múzea mesta Bratislavy bude povolený len osobám v režime OP (očkované/í, prekonané/í). Výnimku majú deti do 12 rokov.

Vo veži Starej radnice je pre návštevníkov a návštevníčky múzea pripravená inštalácia Camera Obscura, ktorá bola pôvodne súčasťou 31. ročníka Mesiaca fotografie.

Fungovanie camery obscury je založené na princípe premietnutia obrazu z exteriéru cez malý otvor do zatemnenej miestnosti. Na stenách miestnosti tak vzniká obraz toho, čo sa deje vonku, navyše nie je statický, ale môžeme ho pozorovať v pohybe. 

Tento jav je základom fungovania ľudského oka a tiež fotoaparátu. Camera obscura v minulosti slúžila na pozorovanie astronomických javov (napr. zatmenie Slnka), ako pomôcka pri maľovaní či ako kratochvíľa a prostriedok zábavy majetnejších vrstiev – ako populárna atrakcia situovaná prevažne vo vežiach zámkov, kaštieľov a pod. 

Známa z nákresov, avšak dodnes nezachovaná, bola camera obscura vytvorená vo veži na zámku v Krompachoch. Najbližšie dodnes funkčné zariadenie sa nachádza v astronomickej veži Eszterházyho lýcea v maďarskom Egeri. 

Inštalácia, ktorá je vytvorená v priestoroch Múzea mesta Bratislavy vo veži Starej radnice, umožňuje divákovi vojsť priamo do vnútra camery obscury a vychutnať si jej kúzlo na vlastné oči. Na steny miestnosti sa premietne obraz toho, čo sa deje na Hlavnom námestí, v neďalekých uličkách a nad strechami okolitých domov. 

Kurátorom inštalácie je Martin Kleibl.

 

Pozrite si tiež

#MuzeumMestaBratislavy
Facebook Instagram Youtube