30.05.2023
Začiatok o 17.30
Stará radnica
Expozícia dejín mesta

02/59100817
lucia.zlochova@bratislava.sk

V Starej radnici môžete krátkodobo vidieť vystavený glóbus hviezdnej oblohy zo zbierok Múzea mesta Bratislavy, na ktorom v súčasnosti prebiehajú reštaurátorské práce.

Hviezdne glóbusy – predchodcovia planetárií? // prednáška

Predtým ako sa glóbus znova vráti do reštaurátorského ateliéru, máte možnosť si ešte raz vypočuť prednášku Juraja Kubicu zo združenia Slovenské planetáriá. Prečo sú súhvezdia na glóbuse nakreslené zrkadlovo? Do akého prostredia bol glóbus určený a aký je jeho podstavec? Prednášku doplnia príklady slávnych diel z minulosti a rozprávanie o histórii snáh o výstavbu planetária v Bratislave, pretože práve planetáriá sú nástupníkom hviezdnych glóbusov.

Vstupenky v predaji na GoOut.net: https://bit.ly/41PyS9Z a v pokladnici Starej radnice.

 

Pozrite si tiež

#MuzeumMestaBratislavy
Facebook Instagram Youtube