23.03.2023
Začiatok o 17.30
Faustova sieň
Stará radnica

+421 2 5910 0812
mmba@bratislava.sk

V 19. storočí sa ľudia v mestách združovali do spolkov, v ktorých sa nielen socializovali, ale prebiehalo v rámci nich aj konštruovanie kolektívnych identít a formovanie občianskej spoločnosti. Takéto združovanie bolo dobrovoľné a spontánne a prispievalo k prirodzenej diferenciácii mestského spoločenstva.

Kolektívna identita vs. „kolektivizácia“ identity // prednáška 

S výmenou režimov v 20. storočí sa tieto princípy menia. Do súkromných a voľnočasových aktivít ľudí vstupuje štátna moc. Príkladom takéhoto vynúteného kolektívneho združovania sú napríklad oslavy Prvého mája, členstvo v pionierskom hnutí či členstvo v komunistickej strane, prostredníctvom ktorých vládnuci režim potvrdzoval svoje postavenie.

O rôznych aspektoch združovania v priebehu 19. až 20. storočia budú v rámci dvojprednášky hovoriť historičky Elena Mannová a Marína Zavacká.   

✹✹✹✹

Vstupenky v predaji v pokladnici Starej radnice alebo na GoOut.net: https://goout.net/sk/kolektivna-identita-vs-kolektivizacia-identity/szefuhv/.

 

Pozrite si tiež

#MuzeumMestaBratislavy
Facebook Instagram Youtube