28.05.2024
Začiatok o 17.30
Apponyiho palác

zuzana.kesanova@mmb.sk

OZNAM

Dnešná diskusia sa uskutoční v Apponyiho paláci. Vstup je z Hlavného námestia (Radničná 1).

Vyhnite sa čakaniu v rade a zakúpte si vstupenky online cez GoOut.net: https://goout.net/.../muzeum-x-sucasnost.../szlwtdx/.

 

Cieľom každoročného pripomínania si Dňa matiek je oslava materstva, poďakovanie a vzdanie úcty ženám matkám. Aké však bolo postavenie žien a ich obraz v česko-slovenskom prostredí? A aký vplyv na to malo materstvo?

Múzeum x Súčasnosť: Strážkyne rodinných kozubov? // diskusia

Dnes reflektujeme tieto skúsenosti a poznatky s cieľom pochopiť nespravodlivosť s ktorou sa ženy počas 20. storočia stretávali. V kontexte výstavy BA 60 – 69 a aktuálneho diskurzu o rodovej (ne)rovnosti sa zamýšľame nad tým, ako tieto historické udalosti formovali dnešnú spoločnosť a ako ich môžeme využiť na podporu inkluzívnejšej budúcnosti.
 
Diskutovať budú historička Eva Škorvanková, ktorá sa venuje dejinám žien v prvej polovici 20. storočia v kontexte strednej Európy a Jana Jablonická Zezulová, kurátorka najnovších dejín MMB. 

Vstupenky v predaji v pokladnici Starej radnice alebo na GoOut.net: https://goout.net/sk/muzeum-x-sucasnost-strazkyne-rodinnych-kozubov/szlwtdx/.

 Múzeum x súčasnosť je formát otvárajúci otázky o fenoménoch, ktoré mali v rôznych historických obdobiach rôznu dôležitosť pre spoločnosť. Niektoré z nich prešli zásadným vývojom, zmenili sa do novšej, súčasnejšej podoby a priniesli nám výzvy, s ktorými sa potrebujeme vysporiadať a naučiť žiť. Iné sa menia pomaly aj napriek tomu, že svet naokolo sa mení rýchlo. Ich podoby, vývoj a spoločenský vplyv už dokážeme porovnať a zhodnotiť, o čo sa budeme snažiť s pozvanými hosťami a hostkami v dvojmesačných intervaloch.  
 

 

Pozrite si tiež

#MuzeumMestaBratislavy
Facebook Instagram Youtube