05.08.2022 - 08.08.2022
Rieka Dunaj po stáročiach ožila ako hranica Rímskej ríše. Plne funkčná replika rímskej lode zavíta počas svojej dva a pol mesačnej plavby z Nemecka k Čiernemu moru aj na Slovensko. Loď nesie meno Danuvina Alacris, čo v preklade znamená Živý Dunaj. Bola vybudovaná výlučne s použitím dobových materiálov a postupov v rámci medzinárodného projektu INTERREG LIVING DANUBE LIMES. Do Bratislavy pripláva 5. augusta 2022 popoludní približne o 16.00.

Rímska veslica bude na slovenskom toku Dunaja kotviť v Bratislave a v Iži. Ľudia budú mať príležitosť obzrieť si Danuvinu Alacris zblízka, spoznať jej príbeh a nazrieť do života Rimanov na našom území.

Unikátny pohľad na blížiacu sa Danuvinu Alacris si vychutnáte už v piatok 5. 8. 2022 z Hradu Devín, kde budú popoludní prebiehať prehliadky s lektorským výkladom. O historickú atmosféru sa postará aj Tovarišstvo starých bojových umení a remesiel TOSTABUR. Z Devína veslica odpláva v sprievode slovenských vodákov do Karloveského ramena k plávajúcej lodenici Liptov FTVŠ UK.

Práve v Karloveskej zátoke pri lodenici Tatran bude v sobotu 6. augusta 2022 od 12.00 do 16.00 Danuvina Alacris predstavená verejnosti. Návštevníci sa dozvedia množstvo zaujímavostí o rímskom kultúrnom dedičstve na Slovensku, o novinkách v jeho výskume a prostredníctvom virtuálnej reality ich prenesieme k legionárom z rímskeho tábora Kelemantia v Iži pri Komárne. Nebudú chýbať ani živí rímski legionári z OZ S.C.E.A.R.. Podvečer sa veslica znova vydá na plavbu po Dunaji smerom k zdrži Hrušov. Medzi Mostom SNP a Prístavným mostom sa k plavbe veslice pripoja plavci z občianskeho združenia Slovenské ľadové medvede. 

Stratégii Rimanov chrániť hranice ríše vďačí Slovensko za unikátne miesta, ktoré boli 30. júla 2021 po dlhoročnom úsilí zapísané do Zoznamu svetového prírodného a kultúrneho dedičstva UNESCO – Rímsky vojenský tábor (kastel) Gerulata v Bratislave  Rusovciach a Rímsky vojenský tábor (kastel) v Iži. Oba tábory dokazujú dlhodobú, približne 400-ročnú prítomnosť Rimanov na území dnešného Slovenska a medzinárodná posádka Danuviny Alacris ich na svojej plavbe určite neobíde.

Veslica bude od 6.8. do 8.8. 2022 kotviť v Čunove pri  Danubiana Meulensteen Art Museum. Jej posádka strávi nedeľné dopoludnie v Rusovciach, kde im o 10.00 otvorí brány Múzeum mesta Bratislavy Antická Gerulata. Chýbať nebude komentovaná prehliadka a o príchuť antického Ríma sa postará združenie TOSTABUR a slobodný šermiarsky majster Peter Koza.

Z Čunova bude loď 8. 8. 2022 prevezená do Gabčíkova, odkiaľ popláva na Rímske slávnosti v Iži.

 

Pozrite si tiež

#MuzeumMestaBratislavy
Facebook Instagram Youtube