27.11.2022
Začiatok o 18:00
Expozícia dejín mesta
Stará radnica

+421 2 5910 0812
mmba@bratislava.sk

Nesmieme sa báť nenávisti, práve naopak, musíme čo najhlasnejšie vyjadrovať podporu ľuďom, ktorí ju potrebujú, a vytvárať bezpečné prostredie všade a pre všetkých. Aj preto sa Múzeum mesta Bratislavy premietaním filmu Gabi od 8 do 13, zapája do iniciatívy Slovenská Tepláreň.

Slovenská Tepláreň v MMB

Len pred pár dňami 20. novembra si svet pripomenul Medzinárodný deň pamiatky obetí transfóbie (Transgender Day of Remembrance). My si presne o týždeň neskôr vďaka spolupráci s FILM EXPANDED premietneme v priestoroch Starej radnice dokument švédskej režisérky Engeli Brobergovej s názvom Gabi od 8 do 13. Film hovorí o transrodovom dieťati a svojím spracovaním má potenciál scitlivovať trans témy u širokého publika.  

Gabi nezapadá do škatuliek vytvorených spoločnosťou. Medzi chlapcami a dievčatami nevníma veľký rozdiel. Podľa toho sa – rodovým normám napriek – oblieka a vyjadruje. U svojej matky Tracy a nevlastného otca Thomasa nachádza pochopenie a podporu. Po opustení liberálneho Štokholmu a presťahovaní sa do menšieho mesta však zisťuje, že všetci ľudia nie sú rovnako chápaví. S nástupom puberty navyše okrem kolektívu prestáva rozumieť aj vlastnému telu. Časozberný dokument v priebehu piatich formatívnych rokov skladá z intímnych každodenných okamihov citlivý portrét dieťaťa, ktoré opúšťa svet hier a hľadá identitu a prijatie.  

Viac informácií o filme a trailer: https://www.filmexpanded.com/filmy/gabi-od-8-do-13/ 

✹✹✹✹

Premietanie sa uskutoční v priestoroch Expozície dejín mesta v Starej radnici. S vedomím, že tento výstavný priestor zachytáva len veľmi malý výsek z obdobia 20. storočia až po súčasnosť, sme si dali za cieľ prostredníctvom programových aktivít prinášať aj otázky a témy, s ktorými sa potrebujeme ako spoločnosť, ale aj ako obyvatelia a obyvateľky mesta vysporiadať.  

✹✹✹✹

Podporujeme aj požiadavky výzvy Ide nám o život, ktorú môžete podpísať tu: https://idenamozivot.sk  

Viac informácií o iniciatíve Slovenská Tepláreň: https://www.slovenskateplaren.sk  

✹✹✹✹

Kapacita podujatia je obmedzená, potrebná je rezervácia na GoOut.net  

Rezervácia platí do 17.45 v deň podujatia, inak bude miesto uvoľnené pre iných záujemcov a záujemkyne.   

 

Pozrite si tiež

#MuzeumMestaBratislavy
Facebook Instagram Youtube