30.12.2021

katarina.selecka@bratislava.sk
+421 2 5910 08 38

OZNAM

O prezentácii publikácie a spustení jej predaja budeme informovať na našom webe a sociálnych sieťach. Výstavu Ako sa hrali naši... si môžete pozrieť do 27. 3. 2022.

Vyšla nová publikácia Hračky zo zbierok Múzea mesta Bratislavy k výstave Ako sa hrali naši...

Múzeum mesta Bratislavy pripravilo a vydalo novú publikáciu k výstave Ako sa hrali naši... s názvom Hračky zo zbierok Múzea mesta Bratislavy. Obe sú výsledkom vedeckovýskumnej úlohy zameranej na odborné spracovanie kolekcie hračiek zo zbierok Múzea mesta Bratislavy. Publikácia i výstava prezentujú široké spektrum hračiek a hier pre rôzne vekové kategórie a rôzneho zamerania z obdobia od polovice 19. do konca 20. storočia, ktoré sa nazýva aj „zlatou érou hračiek“.

„Hračky sa stali už od počiatkov histórie ľudstva prirodzenou súčasťou života ľudí. Ich podoba korešpondovala s prejavmi dobového životného štýlu, estetického názoru či s reálnymi technickými možnosťami ich výroby,“ hovorí autorka publikácie Hračky zo zbierok Múzea mesta Bratislavy a kurátorka výstavy Ako sa hrali naši..., Mgr. Marta Janovíčková.  

S rozvojom priemyslu v priebehu 19. storočia sa prírodné materiály postupne nahrádzali umelými materiálmi, a domáckej či remeselnej výrobe začala konkurovať sériová produkcia. Následkom toho dochádzalo k narastaniu množstva tovaru a hračky sa stávali cenovo dostupnejšími aj širšiemu okruhu detí. K výraznému rozmachu sériovo vyrábaných hračiek došlo koncom 19. a začiatkom 20. storočia. Rozvoj priemyslu všeobecne motivoval k vylepšovaniu už existujúcich hračiek či pod vplyvom rozvoja techniky k výrobe nových typov a tento trend trvá dodnes.

Publikácia Hračky zo zbierok Múzea mesta Bratislavy je bohato ilustrovaná fotografiami hračiek z výstavy Ako sa hrali naši..., má 104 strán a vyšla v náklade 500 ks. Jej prezentácia na pôde MMB a následný predaj knihy je naplánovaný na začiatok roka 2022. Vydanie publikácie z verejných zdrojov podporil a hlavným partnerom vydania je Fond na podporu umenia.

 

Pozrite si tiež

#MuzeumMestaBratislavy
Facebook Instagram Youtube

Hlavný partner