Zbierka farmácie

 
 

Farmácia

Zbierka Farmácie je najväčšou špecializovanou farmaceutickou zbierkou na Slovensku – tvorí ju viac ako 10 000 zbierkových predmetov.

Jednou zo špecializovaných zbierok Múzea mesta Bratislavy je zbierka Farmácia, ktorá je zároveň najväčšou špecializovanou farmaceutickou zbierkou na Slovensku – tvorí ju viac ako 10 000 zbierkových predmetov. Počiatky jej budovania siahajú do prvej polovice 50. rokov 20. storočie a súvisia s procesom znárodňovania lekární po roku 1948. Mnohé z nich boli po reorganizácii lekárenskej siete od začiatku 50. rokov zrušené, pričom sa v nich nachádzalo mnoho historicky cenného vybavenia. Z iniciatívy bratislavskej Farmaceutickej fakulty sa začali tieto predmety zhromažďovať v lekárni U červeného raka, ktorá bola jednou zo zrušených lekární – s cieľom vybudovať špecializované lekárenské múzeum s celoslovenskou pôsobnosťou. Pre vtedajšie Mestské múzeum v Bratislave táto téma nebola nová – už v prvej polovici 30. rokov 20. storočia sa na jeho pôde začali zbierať lekárenské pamiatky, pričom výhľadovo bolo v pláne i zriadenie takéhoto špecializovaného múzea. Pravdepodobne i tento segment zbierkového fondu Múzea mesta Bratislavy zavážil, keď bolo prijaté rozhodnutie o pričlenení Farmaceutického múzea spod správy Slovenského múzea v Bratislave (dnešné Slovenské národné múzeum) do jeho správy v roku 1958. Táto zmena bola impulzom pre systematizáciu akvizičnej činnosti – do zbierok sa podarilo získať mnohé cenné lekárenské pamiatky týkajúce sa histórie lekární a ich činnosti nielen v Bratislave a jej okolí.

Vývesný štít lekárne U zlatého Grifa, kované železo, čiastočne pozlátené, 19. storočie
Vývesný štít lekárne U zlatého Grifa, kované železo, čiastočne pozlátené, 19. storočie
Lekárenská skriňa, časť zariadenia oficíny z bratislavskej  lekárne U svätého Štefana, okolo 1750
Lekárenská skriňa, časť zariadenia oficíny z bratislavskej lekárne U svätého Štefana, okolo 1750
Sklené, porcelánové a fajansové stojatky a nádobky na liečivá, 17. – 19. storočie
Sklené, porcelánové a fajansové stojatky a nádobky na liečivá, 17. – 19. storočie

Za šesť desaťročí systematického budovania zbierky boli v zbierke zhromaždené rôznorodé lekárenské artefakty: nádoby na uchovávanie liečiv v lekárňach, obalový materiál (fľaštičky, škatuľky, tégliky, štítky a pod.), písomnosti dokladujúce činnosť a existenciu lekární (recepty a predpisy, osvedčenia, návody, cenníky, ponukové listy, reklamný materiál a pod.), výrobné zariadenia, ale aj ukážky ich mobiliáru – získať sa podarilo zariadenie štyroch lekárenských oficín. Dnes sa zbierka dopĺňa iba sporadicky – o výnimočné doklady súvisiace s dejinami farmácie v meste Bratislava, resp. o predmety dopĺňajúce už jestvujúce kolekcie v zbierke.

Galéria
Zobraziť galériu
#MuzeumMestaBratislavy