Etnografické zbierky

 
 

Etnografické zbierky

V zbierkovom fonde sú dve zbierky. Najstaršia je z Afriky, východnej Ázie a Blízkeho východu. Druhú skupinu tvoria predmety dokladajúce pôsob života obyvateľov mesta a obcí pričlenených k Bratislave.

 zbierkovom fonde múzea sa v priebehu vývoja inštitúcie vytvorili dve zbierky etnografického charakteru. Najstaršiu a početne najmenšiu kolekciu, spolu 118 kusov, tvoria predmety pochádzajúce z mimoeurópskych oblastí – z Afriky, východnej Ázie a Blízkeho východu. Do múzea sa dostali koncom 19. a začiatkom 20. storočia najmä ako dary často od známych osobností verejného života. Etnografickú zbierku dokladajúcu spôsob života obyvateľov mesta a obcí pričlenených k Bratislave tvorí necelých 6 400 predmetov. Zo zbierkového fondu bola vyčlenená v roku 1961. Tematicky v nej možno hovoriť o dvoch okruhoch predmetov. Prvý súvisí s vinohradníctvom a vinárstvom. Významu tohto zamestnania v meste a jeho okolí zodpovedá aj jeho prezentácia v samostatnom Múzeu vinohradníctva.
Táto kolekcia s počtom 480 predmetov začala vznikať už koncom 19. storočia. Z najstaršieho zberateľského úsilia sú vzácne najmä symboly a pomôcky vinohradníckej správy, napr. motyčky a valašky viničných majstrov peregov, desiatkové palice na meranie množstva vína, trúby vinohradníckych hájnikov. Lisy na prešovanie hrozna sú ukážkou monumentálnych drevených stavieb z pivníc vinohradníkov. Prosté vinohradnícke náradie, ako sú motyky, putne, kade, postrekovače a pod., vyvažuje výtvarné stvárnenie sudov a vývesných štítov vinární. Múzeum vlastní zaujímavú kolekciu reliéfov, ktoré boli pôvodne sudovými dnami alebo ich časťami. S bratislavským vinárstvom sú spojené dve významné rodiny, ktorých pôsobenie sa odrazilo aj v zbierke múzea – Palugyayovci a Hubertovci.

Tibetský mlynček, 19. storočie, dar J. N. Batku
Tibetský mlynček, 19. storočie, dar J. N. Batku
Reliéf zo sudového dna s biblickým výjavom, 19. storočie
Reliéf zo sudového dna s biblickým výjavom, 19. storočie
Ženské rukávce, Vajnory, začiatok 20. storočia
Ženské rukávce, Vajnory, začiatok 20. storočia

Druhým okruhom sú artefakty dokladajúce najmä tradičnú ľudovú kultúru pričlenenýchobcí, ktoré sú dnes mestskými časťami Bratislavy, prípadne aj širšieho okolia mesta. Obsahuje celkom okolo5 900 predmetov. Väčšinu z nich múzeum nadobudlo v druhej polovici 20. storočia. Viac ako tretinu tvorí súbor odevu a textilu. Spolu s predmetmi z dreva, keramiky, skla, kovu, kože a prírodných pletív približujú osobný život, prostredie domácností, prácu na hospodárstve, remeselné činnosti, ale aj výtvarný prejav, ktorý ich sprevádzal. Pozoruhodná je napríklad kolekcia ženských rukávcov z Vajnôr a okolia s ich početnými variantmi vyšívanej výzdoby. Kútne plachty zase dokazujú kompozičné ovládnutie výzdoby veľkých plôch. Záhorská oblasť vyvažuje pestrý dekorativizmus malokarpatskej oblasti jemnosťou bielej. Predmety dokumentujú najmä obdobie konca 19. a prvej polovice 20. storočia.

Galéria
Zobraziť galériu
#MuzeumMestaBratislavy