Kariéra

Kariéra

Výberové konanie na pozíciu asistent/ka riaditeľky Múzea mesta Bratislavy

Miesto výkonu práce:

Múzeum mesta Bratislavy, Radničná 1, 815 18 Bratislava


Profil organizácie:
Múzeum mesta Bratislavy je múzeum s viac ako 150-ročnou tradíciou, bolo založené v roku 1868 a od vtedy funguje nepretržite. Rozsahom svojho zbierkového fondu – spravuje cca 140-tisíc zbierkových predmetov – patrí medzi najväčšie múzea na Slovensku. Od roku 1868 dokumentuje históriu Bratislavy od jej najstaršieho obdobia, a pod jeho správu patrí 9 historických lokalít z rôznych období, charakteru a významu Expozícia dejín mesta v Starej radnici, Múzeum historických interiérov a Múzeum vinohradníctva v Apponyiho paláci, Múzeum zbraní v Michalskej veži, hrad Devín, Antická Gerulata (od júla 2021 súčasťou UNESCO), Múzeum farmácie v Lekárni U červeného raka, Múzeum hodín v dome U dobrého pastiera, Múzeum Jana Nepomuka Hummela a Múzeum Arthura Fleischmanna. Súčasťou zbierkového fondu je i hodnotný súbor literárnych zbierok, ktoré tvorí pozostalosť Janka Jesenského a samostatná zbierka Literárny fond. 

MMB sa v rámci svojej programovej štruktúry a eventov usiluje atraktívnou, modernou a progresívnou formou cez historické súvislosti otvárať témy rezonujúce aj v súčasnosti. Prináša aj moderné eventy, ktoré zasadzuje a prepája s historickými lokalitami pod svojou správou.

Rámcová náplň práce:
-    Zabezpečovanie administratívnej agendy MMB: zverejňovanie zmlúv, faktúr a pod., vypracovanie zmlúv, správa registratúry, podpora pri verejnom obstarávaní a pod.; 
-    Vybavovanie písomnej agendy sekretariátu riaditeľky;
-    Pripravovať podklady ku komunikácii informácií rôzneho typu v rôznej forme (mail, prezentácia);
-    Organizovanie stretnutí, porád a termínov; 
-    Vyhotovovanie zápisov z porád, rokovaní; distribúcia a následné sledovanie úloh;
-    Príprava reportov, prezentácií, štatistík, dokumentácie; 
-    Zabezpečovanie obehu poštových zásielok (donáška a odosielanie pošty);
-    Materiálne zabezpečovanie potrieb sekretariátu MMB;
-    Zabezpečovanie nákupu kancelárskych potrieb pre všetky úseky MMB;
-    Organizačné zabezpečovanie interných podujatí: teambuildingov, vianočných večierkov, a pod.; 
-    Vybavovanie/distribúcia dopytov z externého prostredia; 
-    Vystupovať a komunikovať s ohľadom na dodržanie dobrého imidžu úseku riaditeľky a Múzea mesta Bratislavy;
-    Zabezpečovanie ostatných aj odborných úloh spojených so sekretariátom riaditeľky. 

Od uchádzača/ky očakávame:
-    Ukončené vysokoškolské vzdelanie I. alebo  II. stupňa;
-    Výborná znalosť práce s Microsoft Office; 
-    Anglický jazyk aktívne slovom aj písmom; 
-    Skúsenosti s vedením sekretariátu výhodou; 
-    Výborné organizačné a komunikačné schopnosti; 
-    Samostatný a proaktívny prístup, pozitívne myslenie; 
-    Spoľahlivosť, bezúhonnosť, zodpovednosť, precíznosť; 
-    Zmysel pre poriadok a prácu v tíme; 
-    Vhodná miera empatie, ale i asertivity. 

Druh pracovného pomeru: 
Hlavný pracovný pomer

Ponúkaný plat:
Od 950 EUR/mes. V závislosti od pracovných schopností a skúseností je možnosť priznať aj
osobný príplatok.

Benefity:
1.      Možnosť priznania peňažných benefitov: osobné príplatky a odmeny, príspevok do DDS 2 %.
2.      Ďalšie benefity:
a)      pružný pracovný čas;
b)      zvýšený výmer dovolenky o 1 týždeň nad rámec zákona;
c)      na žiadosť zamestnanca 2 dni pracovného voľna/rok s náhradou funkčného platu;
d)      možnosť práce z domu;
e)      možnosť čerpať tzv. sickday;
f)       sociálna politika – príspevok na stravovanie;
g)      práca v atraktívnych historických priestoroch v centre mesta;
h)      voľný vstup do mestských inštitúcií: Galéria mesta Bratislavy, Mestská knižnica v Bratislave;
i)       možnosť podieľať sa na rozvoji jedného z najlepších múzeí na Slovensku.
 
Zoznam požadovaných dokladov a materiálov:
1.    Žiadosť o zaradenie do výberového konania;
2.    Motivačný list;
3.    Životopis;
4.    Fotokópia dokladu o dosiahnutí vzdelania.


Termín nástupu:
ASAP
 
Informácie o výberovom konaní: 
Životopisy vyhodnocujeme priebežne a výberové konanie je aktuálne do 20. 9. 2021 alebo kým inzerát nestiahneme.
Zvyčajne na naše pozície reaguje niekoľko desiatok uchádzačov. Na základe zaslaných podkladov vyberieme najvhodnejších uchádzačov, s ktorými sa dohodneme na ďalšom postupe.
 
Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi a materiálmi doručte elektronicky vo formáte pdf na e-mail: maria.bosacka@bratislava.sk najneskôr do 20. 9. 2021. Predbežný termín výberového konania: 23. -  24. 9. 2021