Kariéra

Kariéra

Výberové konanie na pozíciu knihovník/-čka knižnice Múzea mesta Bratislavy

 

Profil organizácie:
Múzeum mesta Bratislavy (MMB) je múzeum s viac ako 150 ročnou tradíciou, bolo založené v roku 1868 a od vtedy funguje nepretržite. Rozsahom svojho zbierkového fondu – spravuje cca 140 tisíc zbierkových predmetov – patrí medzi najväčšie múzeá na Slovensku. 
Knižničný fond knižnice MMB je obsahovo zameraný predovšetkým na históriu Bratislavy a literatúru súvisiacu s múzejnými odbornými činnosťami a vednými disciplínami v súvislosti so zbierkovým fondom MMB. 

Rámcová náplň práce:

 • Prezenčná a absenčná výpožičná služba a s ňou súvisiace agendy;
 • Poskytovanie bibliografických a faktografických informácií, spracovanie rešerší;
 • Verifikácia a adjustácia knižničného fondu;
 • Spracovávanie záznamov o knižničných dokumentoch v IS knižnice;
 • Budovanie katalógu;
 • Vedenie základných knihovníckych evidencií.

Od uchádzača/ky očakávame:

 • Ukončené úplné stredoškolské vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie I. stupňa;
 • Dobrá znalosť MS Office a bežne používaných komunikačných technológií;
 • Výborné komunikačné a organizačné schopnosti; 
 • Spoľahlivosť, bezúhonnosť, zodpovednosť, precíznosť; 
 • Zmysel pre poriadok a prácu v tíme; 
 • Cudzí jazyk a skúsenosti z pôsobenia v oblasti knižníc sú výhodou. 

Druh pracovného pomeru:
Hlavný pracovný pomer

Ponúkaný plat:
od 800 EUR/mes.. V závislosti od pracovných schopností a skúseností je možnosť priznať aj osobný príplatok. 
 
Benefity:
1.    možnosť priznania peňažných benefitov: osobné príplatky, príplatky za riadenie a odmeny, príspevok do DDS 2 %;
2.    Ďalšie benefity:
a)      zvýšený výmer dovolenky o 1 týždeň nad rámec zákona;
b)      na žiadosť zamestnanca 2 dni pracovného voľna/rok s náhradou funkčného platu;
c)      možnosť práce z domu;
d)      sociálna politika – príspevok na stravovanie;
e)      práca v atraktívnych historických priestoroch v centre mesta;
f)      voľný vstup do mestských inštitúcií: Galéria mesta Bratislavy, Mestská knižnica v Bratislave;
g)        možnosť podieľať sa na rozvoji jedného z najlepších múzeí na Slovensku.

Zoznam požadovaných dokladov a materiálov:

 1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania;
 2. Motivačný list;
 3. Životopis;
 4. Fotokópia dokladu o dosiahnutí vzdelania.

Termín nástupu:
ASAP

Miesto výkonu práce:
Múzeum mesta Bratislavy, Radničná 1, 815 18 Bratislava

Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi a materiálmi doručte elektronicky vo formáte pdf na e-mail: maria.bosacka@bratislava.sk najneskôr do 31. 01. 2022. Predbežný termín výberového konania: 10. 02. 2021.