VSTUPNÉ

VSTUPNÉ

VSTUPNÉ // ADMISSION

AKTUÁLNE VÝSTAVY / CURRENT EXHIBITIONS

Cesta (z) mesta. Ako sa mení zázemie Bratislavy / Way out of town. How Bratislava´s hinterland is changing
(Výstavná sieň, Stará radnica / Exhibition Hall, Old Town Hall)

Základné vstupné / General Admission: 3 €
Zľavnené vstupné / Reduced Admission: 2 €
deti od 6 do 15 rokov, študenti*ky, seniori*ky / children from 6 to 15, students, seniors
Rodinná vstupenka / Family Ticket (2+3): 7 €
Rodinná vstupenka / Family Ticket (1+2): 4 €
Školská skupina (na osobu) / School Group (per person): 1 €

 

OD 27. 9. 2023: Michalská veža: po rekonštrukcii // FROM 27. 9. 2023: Michael's Tower: Reconstructed (Michalská veža / Michael's Tower) 

Základné vstupné / General Admission: 6 €
Zľavnené vstupné / Reduced Admission: 4 €
deti od 6 do 15 rokov, študenti*ky, seniori*ky / children from 6 to 15, students, seniors 4 €

Rodinná vstupenka / Family Ticket (2+1): 14 €
Rodinná vstupenka / Family Ticket (2+2): 14 €
Rodinná vstupenka / Family Ticket (2+3): 14 €
Rodinná vstupenka / Family Ticket (1+2): 14 €
Rodinná vstupenka / Family Ticket (1+1): 8 €
Rodinná vstupenka / Family Ticket (1+2): 8 €

Školská skupina (na osobu) / School Group (per person): 2 €

 


STARÁ RADNICA + APPONYIHO PALÁC / OLD TOWN HALL + APPONYI PALACE

(vrátane Expozície dejín mesta, Expozície vinohradníctva a dočasných výstav / including Exhibition of the City History, Exhibition of Viticulture and current exhibitions)

Základné vstupné / General Admission: 8 €  
Zľavnené vstupné / Reduced Admission: 4 €
deti od 6 do 15 rokov, študenti*ky, seniori*ky / children from 6 to 15, students, seniors
Rodinná vstupenka / Family Ticket (2 dospelí + 3 deti / two adults and a max. of 3 kids): 18 €
Rodinná vstupenka / Family Ticket (1 dospelý + 2 deti / one adult and a max. of 2 kids): 10 €
Školská skupina (na osobu) / School Group (per person): 2 €

Veža Starej radnice / Old Town Hall Tower  
Jednotné vstupné / Single Ticket: 3 €
Školská skupina (na osobu) / School Group (per person): 1 €

Apponyiho palác je čiastočne uzavretý kvôli príprave novej výstavy. Expozícia vinohradníctva zostáva otvorená. / The Apponyi Palace is partially closed for the Installation of a new exhibition. Exhibition of Viticulture remains open.

Vstupenky do múzea sú dostupné v pokladnici Starej radnice. / Tickets are available at the Old Town Hall Ticket Office.
 


HRAD DEVÍN / DEVÍN CASTLE

November – Marec / November – March
Základné vstupné / General Admission: 4 €  
Rodinná vstupenka / Family Ticket (2 dospelí + 3 deti / two adults and a max. of 3 kids) 10 €
Rodinná vstupenka / Family Ticket (1 dospelý + 2 deti / one adult and a max. of 2 kids) 6 €
Školská skupina (na osobu) / School Group (per person): 2 €

Apríl – Október / April – October
Základné vstupné / General Admission: 8 €  
Zľavnené vstupné / Reduced Admission: 4 €
deti od 6 do 15 rokov, študenti*ky, seniori*ky / children from 6 to 15, students, seniors
Rodinná vstupenka / Family Ticket (2 dospelí + 3 deti / two adults and a max. of 3 kids): 18 €
Rodinná vstupenka / Family Ticket (1 dospelý + 2 deti / one adult and a max. of 2 kids): 10 €
Školská skupina (na osobu) / School Group (per person): 3 €

 


ANTICKÁ GERULATA / ANCIENT GERULATA

Základné vstupné / General Admission: 4 €  
Zľavnené vstupné / Reduced Admission: 2 €
deti od 6 do 15 rokov, študenti*ky, seniori*ky / children from 6 to 15, students, seniors
Rodinná vstupenka / Family Ticket (2 dospelí + 3 deti / two adults and a max. of 3 kids): 9 €
Rodinná vstupenka / Family Ticket (1 dospelý + 2 deti / one adult and a max. of 2 kids): 5 €
Školská skupina (na osobu) / School Group (per person): 1 €

Vstup do areálu je spoplatnený. Vstupenky si zakúpite v pokladni v interiéri expozície. / Entry to the area is charged. You can buy the ticket at the ticket office inside the exhibition.

 


DOM U DOBRÉHO PASTIERA, EXPOZÍCIA HODÍN / HOUSE AT THE GOOD SHEPHERD, EXHIBITION OF CLOCKS

Základné vstupné / General Admission: 3 €  
Zľavnené vstupné / Reduced Admission: 2 €
deti od 6 do 15 rokov, študenti*ky, seniori*ky / children from 6 to 15, students, seniors
Rodinná vstupenka / Family Ticket (2 dospelí + 3 deti / two adults and a max. of 3 kids): 7 €
Rodinná vstupenka / Family Ticket (1 dospelý + 2 deti / one adult and a max. of 2 kids): 4 €
Školská skupina (na osobu) / School Group (per person): 1 €

 


PAMÄTNÝ DOM J. N. HUMMELA / MEMORIAL HOUSE OF J. N. HUMMEL

Základné vstupné / General Admission: 3 €  
Zľavnené vstupné / Reduced Admission: 2 €
deti od 6 do 15 rokov, študenti*ky, seniori*ky / children from 6 to 15, students, seniors
Rodinná vstupenka / Family Ticket (2 dospelí + 3 deti / two adults and a max. of 3 kids): 7 €
Rodinná vstupenka / Family Ticket (1 dospelý + 2 deti / one adult and a max. of 2 kids): 4 €
Školská skupina (na osobu) / School Group (per person): 1 €

 


VSTUPNÉ PRE TURISTICKÝCH SPRIEVODCOV

Licencovaný*á sprievodca*kyňa s preukazom so skupinou min. 4 osôb má vstup do objektov MMB zdarma 

S kartou MMB Sprievodca má vstup do všetkých expozícií a objektov Múzea mesta Bratislavy. Karta sa predáva na pokladni Starej radnice, od 1. 6. 2023, s platnosťou na 12 mesiacov, cena 20 EUR. Karta s vlastným identifikačným číslom je neprenosná a platí iba s preukazom totožnosti jej majiteľa*ky. Zaručuje bezplatný vstup pre 1 osobu. Neplatí na špeciálne podujatia organizované v MMB.

 


VOĽNÝ VSTUP / FREE ADMISSION*

deti do 6 rokov, ŤZP, ŤZP/S, pedagogický dozor – 1 osoba na 10 žiakov, držitelia kartičiek ICOM, ICOMOS, členovia Zväzu múzeí na Slovensku a Asociace muzeí a galerií Českej republiky, Bratislava CARD, MultiSport Card**
/
children under the age of 6, disabled person card´s holders and their guides, teachers – one person per 10 students, ICOM and ICOMOS card holders, members of Union of Museums in Slovakia, Czech Association of Museums and Galleries, Bratislava CARD, MultiSport Card**


*Neplatí pre podujatia organizované v MMB / Events organized in the Bratislava City Museum are excluded from this offer.
**MultiSport Card: platí pre vežu Starej radnice, Hrad Devín, Antickú Gerulatu / valid only for Old Town Hall Tower, Devín Castle, Ancient Gerulata

 


OZNAM: Michalská veža spolu s Lekárňou U červeného raka sú dočasne zatvorené. Predpokladané sprístupnenie je počas septembra 2023. Múzeum Janka Jesenského bude otvorené v obmedzenom režime od júna do augusta 2023. Múzeum Arthura Fleischmanna je trvalo zatvorené.

Platné od / Valid from 15. 8. 2023.