PUBLIKÁCIE

PUBLIKÁCIE

Venovali 30 minút slávy Múzeu mesta Bratislavy
Venovali 30 minút slávy Múzeu mesta Bratislavy

Autor: Beáta Husová

Miesto vydania: Bratislava

Vydané: 2017

Vydavateľ: Múzeum mesta Bratislavy

Počet strán: 42

ISBN: 978-80-89636-41-9

Citácia:  Husová, Beáta. Venovali 30 minút slávy Múzeu mesta Bratislavy. Bratislava: Múzeum mesta Bratislavy, 2019. 42 str. ISBN 978-80-89636-41-9.

Publikácia invenčne dokumentuje projekt k oslavám 150. výročia založenia múzea Venovali 30 minút slávy Múzeu mesta Bratislavy. Desať známych osobností kultúrneho života: Kristína Tormová, Marián Miezga, František Kovár, Lujza Garajová Schrameková, Adela Vinczeová, Majo Labuda, Lukáš Latinák, Patrícia Garajová Jarjabková, Iveta Malachovská, Juraj Tabaček predstavili a prezentovali spolu s kurátormi Múzea mesta Bratislavy: Danom Hupkom, Martou Janovíčkovou, Elenou Kurincovou, Zuzanou Francovou, Katarínou Harmadyovou a Jaroslavou Schmidtovou 10 významných expozícií múzea.

Publikáciu ilustrujú víťazné diela detí, ktoré po každom stretnutí tvorili pod vedením Martiny Pavlikánovej v Starej radnici, v Ateliéri Múzeum má budúcnosť technikami alternatívnej grafiky.

Výtvarne unikátne zvládnutá publikácia z dielne Petra Nosáľa (VŠVU, Katedra vizuálnej komunikácie) obsahuje umelecké fotografie tvorcov projektu od poprednej fotografky Táni Hojčovej.

Publikácia je zaujímavo štruktúrovaná s fotografiami objektov múzeí, predstavením tematických múzeí MMB a výpoveďami umelcov, ktorí ctia históriu. Text oživujú otázky o expozíciách múzea. Správne odpovede sa čitatelia dozvedia na úplne poslednej strane. 

Tajomstvo lekárne U červeného raka
Tajomstvo lekárne U červeného raka

Autor: Martina Pavlikánová

Miesto vydania: Bratislava

Vydané: 2017

Vydavateľ: Múzeum mesta Bratislavy

Počet strán: 46

ISBN: 978-80-89636-24-2

Cena: 1.50 €

Citácia:  Pavlikánová, Martina. Tajomstvo lekárne U červeného raka. Bratislava: Múzeum mesta Bratislavy, 2017. 46 str. ISBN 978-80-89636-24-2.

Publikácia k rovnomennému vzdelávaciemu programu rozpráva o dome na Michalskej ulici č. 26 v Bratislave, v ktorom je dnes Múzeum farmácie – lekáreň U červeného raka Múzea mesta Bratislavy. Publikácia prostredníctvom fiktívnej postavy Ernesta, syna lekárnika odhaľuje postupne deväť tajomstiev o dome na Michalskej ulici, o názve lekárne, o oficíne a maľbách na strope, o lekárni, lekárnikoch a príprave liekov. Čitatelia sa dozvedia aká bola úloha a postavenie lekárnika v 18. storočí v Bratislave, dozvedia sa v čo ľudia verili, že ich uzdraví a možno odhalia aj tajomstvo theriaku, lieku všetkých liekov.

Publikácia vznikla vďaka podpore z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia, hlavného partnera projektu Oživené učebnice.

 

Slovania z Devína
Slovania z Devína

Autor: Beáta Husová

Miesto vydania: Bratislava

Vydané: 2017

Vydavateľ: Múzeum mesta Bratislavy

Počet strán: 46

ISBN: 978-80-89636-25-9

Cena: 1.50 €

Citácia:  Husová, Beáta. Slovania z Devína. Bratislava: Múzeum mesta Bratislavy, 2017. 46 str. ISBN 978-80-89636-25-9.

Príbeh didaktickej publikácie rozprávajú dve vymyslené postavy Dobroslav a Svätožízňa, ktorí čitateľa  pomyslene zavedú na hrad Devín. V rozprávaní popisujú dôležité momenty z dejín hradu, ale aj Slovanov.
Čitateľ sa dozvie kde sa vzali Slovania, o živote na hradisku, o spoločenskom rozvrstvení obyvateľstva. Publikácia sa opiera o cenné výsledky archeologických nálezov, ktoré sú predstavené v súvislostiach a rozprávajú o bežnom živote Slovanov od narodenia po smrť: o ich remeslách, poľnohospodárstve, stravovaní, móde až po záver života a spôsoby pochovávania mŕtvych. Publikácia sa dotýka významu hradiska v mierovom aj vojnovom čase, vyzdvihuje dôležitých panovníkov a ich význam. Upriamuje pozornosť na Rastislava, príchod Konštantína Metoda na Veľkú Moravu a ich kultúrny prínos, na Svätopluka a ich životné vzťahy ako aj význam dvoch uvedených panovníkov v rámci Veľkej Moravy a neskôr Veľkomoravskej ríše. Publikácia približuje aj kresťanský kostol na Devíne a jeho význam. Je bohato ilustrovaná a prináša zaujímavo spracovaný fotografický materiál zbierkových predmetov.  

Publikácia vznikla vďaka podpore z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia, hlavného partnera projektu Oživené učebnice.

 

Remeslo má zlaté dno
Remeslo má zlaté dno

Autor: Martina Pavlikánová

Miesto vydania: Bratislava

Vydané: 2019

Vydavateľ: Múzeum mesta Bratislavy

Počet strán: 58

ISBN: 978-80-89636-39-6

Cena: 1.50 €

Citácia:  Pavlikánová, Martina. Remeslo má zlaté dno. Bratislava: Múzeum mesta Bratislavy, 2019. 58 str. ISBN 978-80-89636-39-6.

Publikácia k rovnomennému vzdelávaciemu programu rozpráva o rozkvete remesiel a cechov v 17. – 18. storočí v Bratislave. Prevedie čitateľov uličkami Bratislavy, kde a aj dnes nájdeme stopy zlatého veku remesiel. Sprievodcom je autentická postava Prešporčana Johanna Christopha Scheuchela, tovariša slávneho cechu cinárskeho a syna ešte slávnejšieho majstra cinára. Johann Christoph rozpráva svoj životný príbeh, odhaľuje dodnes stojací objekt na Sedlárskej ulice, kde rodina žila, ale aj miesta spojené s jeho pôsobením v Bratislave. Na pozadí príbehu opisuje život učňov, tovarišov, ich vandrovky, poskytuje cenné informácie o pravidlách a fungovaní cechov v Bratislave. Okrem cinárskeho vyzdvihne aj medikováčske a hodinárske remeslo, ktorých umelecko-remeselné artefakty sú bohato zastúpené v zbierkových fondop a expozíciách Múzea mesta Bratislavy.

Publikácia vznikla vďaka podpore z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia, hlavného partnera projektu Oživené učebnice – História v kocke.

 

Prišli k nám Rimania
Prišli k nám Rimania

Autor: Martina Pavlikánová

Miesto vydania: Bratislava

Vydané: 2017

Vydavateľ: Múzeum mesta Bratislavy

Počet strán: 46

ISBN: 978-80-89636-26-6

Cena: 1.50 €

Citácia:  Pavlikánová, Martina. Prišli k nám Rimania. Bratislava: Múzeum mesta Bratislavy, 2017. 46 str. ISBN 978-80-89636-26-6.

Publikácia k rovnomennému vzdelávaciemu programu rozpráva a pozostatkoch kastela a archeologických nálezoch v Gerulate v Rusovciach. Upriamuje pozornosť na historický význam Gerulaty ako územia, ktoré bolo súčasťou Rímskej ríše v rámci hranice Limes Romanus. Sprievodcom je rímsky vojak Avitus, ktorý s II. légiou pomocnou prišiel v 2. storočí n. l. do Gerulaty. Rozpráva o vzniku, budovaní a civilnom živote v blízkosti tábora Gerulata, ale tiež o vojenskom tábore v Gerulate na prelome 1. a 2. storočia nášho letopočtu. Odhaľuje pamiatky a pozostatky múrov tábora ako aj predmety, ktoré sa našli počas archeologických výskumov na uvedenom území.

Publikácia vznikla vďaka podpore z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia, hlavného partnera projektu Oživené učebnice.

Príbeh Mimi
Príbeh Mimi

Autor: Beáta Husová

Miesto vydania: Bratislava

Vydané: 2017

Vydavateľ: Múzeum mesta Bratislavy

Počet strán: 54

ISBN: 978-80-89636-38-9

Cena: 1.50 €

Citácia:  Husová, Beáta. Príbeh Mimi. Bratislava: Múzeum mesta Bratislavy, 2019. 54 str. ISBN 978-80-89636-38-9.

Príbeh Mimi rozpráva autentický príbeh sympatickej  Mimi Redlich, ktorá prežila so svojimi vrstovníkmi detstvo a dospievanie v Bratislave v 20. - 30. rokoch 20. storočia tesne po vzniku prvej Československej republiky, v období medzi dvoma vojnami. Vtipné sú jej postrehy na rodinu, prežívanie prvých chvíľ v škole a množstvo zážitkov. Vyplývajú z jej spomienok a najmä z fotografií v dvoch albumoch (zbierkové premety MMB). Na pozadí príbehu sa odvíjajú zmeny v spoločnosti, kultúre a politike, ktoré sa dotýkajú života obyvateľov Bratislavy. Zaujímavé je sledovanie premeny názvov ulíc, námestí, osádzanie sôch a ich odstraňovanie, ale aj čulý rozvoj dopravy, výstavby Bratislavy a životný štýl v stále trojjazyčnom meste. Súčasťou publikácie je vkladaná mapa Bratislavy z roku 1931 graficky doplnená súčasnými názvami verejných priestorov mesta. Vďaka nej sa môže čitateľ  vybrať na prechádzku po stopách Mimi a zistí rozdiely medzi jej a súčasným pohľadom na mesto.
Do publikácie sú zaradené aj jej myšlienky a názory, ktoré zanechala pre ďalšie generácie  na sklonku svojho života.
Preto sa príbeh Mimi dotkne aj jej židovských koreňov a neprávostí, s tým spojeným počas 2. svetovej vojny. Práve tento záver dáva publikácií priam intímny pohľad na Mimi a príbehy jej rodiny.

Publikácia vznikla vďaka podpore z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia, hlavného partnera projektu Oživené učebnice – História v kocke.

Prechádzky s pánom Marquartom
Prechádzky s pánom Marquartom

Autor: Beáta Husová

Miesto vydania: Bratislava

Vydané: 2017

Vydavateľ: Múzeum mesta Bratislavy

Počet strán: 42

ISBN: 978-80-89636-22-8

Cena: 1.50 €

Citácia:  Husová, Beáta. Prechádzky s pánom Marqurtom. Bratislava: Múzeum mesta Bratislavy, 2017. 42 str. ISBN 978-80-89636-22-8.

Prechádzky s pánom Marquartom zavedú čitateľa do Prešporku / Bratislavy v 18. storočí a zoznámia ho s unikátnou mapou Bratislavy z roku 1765. Nikto nevie presne kto bol Michael Marquart, jedno je však isté, zanechal úžasnú mapu – Marquartov plán. Dodnes je uložený v Archíve mesta Bratislavy.
Autorka publikácie si ho požičala a zaradila ho medzi obrázky a text. Vďaka tomu je možné sledovať všetky významné objekty a úpravu mesta za vlády Márie Terézie.

Pána Marquarta dnes dôverne poznajú mnohí milovníci histórie, pre ktorých Múzeum mesta Bratislavy pripravilo sériu pútavých prechádzok podľa jeho mapy na mnohé zaujímavé miesta: Dóm sv. Martina, Michalskú vežu, Starú radnicu a Primaciálny palác, Apponyiho palác, palác Uhorskej kráľovskej komory / dnešná Univerzitná knižnica v Bratislave, Notre Dame – kláštor, kostol a školu, Bratislavský hrad a Morový stĺp. Všetky pamiatky a ich zaujímavosti sú zachytené aj na stránke didaktickej knižky.  

Pozorný čitateľ sa dozvie, že malebné mesto Prešporok malo v roku 1765 vyše 22 ulíc a uličiek, vo vnútornom meste bolo okolo 206 domov, 58 obchodov a asi 300 dielní. Do mapy zakreslil 5 kostolov, 5 kláštorov, 3 kaplnky a radnicu, dokonca aj predmestia a podhradie, ktoré bolo vtedy samostatnou územnou jednotkou.
Pamiatkou na tieto potulky mestom 18. storočia sa stali farebné keramické diela zaujímavých uvedených stavieb, ktoré vytvorili z hliny deti a rodičia z Bratislavy a tie najzaujímavejšie ilustrujú publikáciu. S knižkou vo vrecku sa môže každý vybrať na potulky historickým Prešporkom aj v súčasnosti.

Publikácia vznikla vďaka podpore z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia, hlavného partnera projektu Oživené učebnice.

Mária Terézia a my
Mária Terézia a my

Autor: Beáta Husová

Miesto vydania: Bratislava

Vydané: 2017

Vydavateľ: Múzeum mesta Bratislavy

Počet strán: 42

ISBN: 978-80-89636-23-5

Cena: 1.50 €

Citácia:  Husová, Beáta. Mária Terézia a my. Bratislava: Múzeum mesta Bratislavy, 2017. 42 str. ISBN 978-80-89636-23-5.

Čitateľ publikácie Mária Terézia a my sa dozvie postupne všetky dôležité medzníky života panovníčky od narodenia až po smrť. Príbeh je zameraný na dve línie.
Prvá línia opisuje jej bezstarostné detstvo a dospievanie, kedy rozvíjala svoje prirodzené talenty. Sú v kontraste s povinnosťami, keď sa nepripravená v dvadsiatich troch rokoch stáva arcivojvodkyňou celej habsburskej monarchie
a musí sa zorientovať v neutešenej ekonomickej a politickej situácii, v ktorej sa monarchia nachádza. V príbehu je zdôraznený nástup na trón v roku 1740 a výrazne sa dotýka jej korunovácie v roku 1741 za uhorskú kráľovnú v Bratislave.

Celé rozprávanie približuje panovníčku na jednej strane ako silnú arcivojvodkyňu a na druhej strane ako citlivú mamu, pokiaľ do jej plánov s deťmi nezasahuje politika. Práve cez túto prizmu sa pozerá  aj na život svojich detí, ktoré musia plniť jej politické ciele na udržanie celistvosti monarchie.
Zároveň je veľmi ranená, keď deti neprosperujú, sú choré (príbeh odkrýva veľké epidémie čiernych kiahní a boj s nimi).
Príbeh sa dotýka všetkých významných reforiem, ale nevyhne sa ani jej bežného života, láske a obdiv k svojmu manželovi až po hrob, trávenie voľných chvíľ a spôsob jej relaxu a zábavy, či informáciu, čo nesmelo chýbať na jej kráľovskom stole počas hodovania.
Druhá línia publikácie odhaľuje aký bol Prešporok (Bratislava) počas vlády výnimočnej panovníčky a rozpráva ako sa podpísala na jeho rozvoji a prosperite, vzniku nových architektonických skvostov.
Cenné sú ilustrácie publikácie z hľadiska ich prístupu k tvorbe. Kresby vytiahnu reálnu tvár z obrazu, odev je invenčne dotvorený a čitatelia ho môžu farebne upravovať.
Samotná publikácia má dva tipy textov: rámikom ohraničené sú texty vysvetľujúce dôležité udalosti z hľadiska historických výskumov a pohľadov vedcov. Popri nich sa odvíja nerušený príbeh Márie Terézie, ktorý odzrkadľuje jej súkromné myšlienky, pocity a názory.  

Publikácia vznikla vďaka podpore z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia, hlavného partnera projektu Oživené učebnice.

 

Lárom fárom po múzeách MMB
Lárom fárom po múzeách MMB

Autor: Beáta Husová

Miesto vydania: Bratislava

Vydané: 2015

Vydavateľ: Múzeum mesta Bratislavy

Počet strán: 39

ISBN: 978-80-89636-09-9

Cena: 1.50 €

Citácia:  Husová, Beáta. Lárom fárom po múzeách MMB. Manuál pre deti a rodičov. Bratislava: Múzeum mesta Bratislavy, 2017. 39 str.
ISBN 978-80-89636-09-9.

Interaktívna publikácia predstavuje manuál a vyzýva na prechádzky po múzeách Múzea mesta Bratislavy s riešením úloh. Prispieva k podpore značky, osvojenia si symboliky a obsahu jednotlivých tematických múzeí MMB. Protagonistka Ateliéru Múzeum má budúcnosť ryšavá mačka Malvína vtipne komentuje jednotlivé múzeá a rozpráva o ich vzniku, obsahu a význame. Je expertkou v chodení v čase, lebo má deväť životov. Miluje Múzeum mesta Bratislavy a pamätá si jeho vznik v roku 1868.  

Publikácia vznikla vďaka podpore z verejných zdrojov Bratislavského samosprávneho kraja.  

 

 

Venovali 30 minút slávy Múzeu mesta Bratislavy
Venovali 30 minút slávy Múzeu mesta Bratislavy

Autor: Beáta Husová

Miesto vydania: Bratislava

Vydané: 2017

Vydavateľ: Múzeum mesta Bratislavy

Počet strán: 42

ISBN: 978-80-89636-41-9

Citácia:  Husová, Beáta. Venovali 30 minút slávy Múzeu mesta Bratislavy. Bratislava: Múzeum mesta Bratislavy, 2019. 42 str. ISBN 978-80-89636-41-9.

Publikácia invenčne dokumentuje projekt k oslavám 150. výročia založenia múzea Venovali 30 minút slávy Múzeu mesta Bratislavy. Desať známych osobností kultúrneho života: Kristína Tormová, Marián Miezga, František Kovár, Lujza Garajová Schrameková, Adela Vinczeová, Majo Labuda, Lukáš Latinák, Patrícia Garajová Jarjabková, Iveta Malachovská, Juraj Tabaček predstavili a prezentovali spolu s kurátormi Múzea mesta Bratislavy: Danom Hupkom, Martou Janovíčkovou, Elenou Kurincovou, Zuzanou Francovou, Katarínou Harmadyovou a Jaroslavou Schmidtovou 10 významných expozícií múzea.

Publikáciu ilustrujú víťazné diela detí, ktoré po každom stretnutí tvorili pod vedením Martiny Pavlikánovej v Starej radnici, v Ateliéri Múzeum má budúcnosť technikami alternatívnej grafiky.

Výtvarne unikátne zvládnutá publikácia z dielne Petra Nosáľa (VŠVU, Katedra vizuálnej komunikácie) obsahuje umelecké fotografie tvorcov projektu od poprednej fotografky Táni Hojčovej.

Publikácia je zaujímavo štruktúrovaná s fotografiami objektov múzeí, predstavením tematických múzeí MMB a výpoveďami umelcov, ktorí ctia históriu. Text oživujú otázky o expozíciách múzea. Správne odpovede sa čitatelia dozvedia na úplne poslednej strane. 

Tajomstvo lekárne U červeného raka
Tajomstvo lekárne U červeného raka

Autor: Martina Pavlikánová

Miesto vydania: Bratislava

Vydané: 2017

Vydavateľ: Múzeum mesta Bratislavy

Počet strán: 46

ISBN: 978-80-89636-24-2

Cena: 1.50 €

Citácia:  Pavlikánová, Martina. Tajomstvo lekárne U červeného raka. Bratislava: Múzeum mesta Bratislavy, 2017. 46 str. ISBN 978-80-89636-24-2.

Publikácia k rovnomennému vzdelávaciemu programu rozpráva o dome na Michalskej ulici č. 26 v Bratislave, v ktorom je dnes Múzeum farmácie – lekáreň U červeného raka Múzea mesta Bratislavy. Publikácia prostredníctvom fiktívnej postavy Ernesta, syna lekárnika odhaľuje postupne deväť tajomstiev o dome na Michalskej ulici, o názve lekárne, o oficíne a maľbách na strope, o lekárni, lekárnikoch a príprave liekov. Čitatelia sa dozvedia aká bola úloha a postavenie lekárnika v 18. storočí v Bratislave, dozvedia sa v čo ľudia verili, že ich uzdraví a možno odhalia aj tajomstvo theriaku, lieku všetkých liekov.

Publikácia vznikla vďaka podpore z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia, hlavného partnera projektu Oživené učebnice.

 

Slovania z Devína
Slovania z Devína

Autor: Beáta Husová

Miesto vydania: Bratislava

Vydané: 2017

Vydavateľ: Múzeum mesta Bratislavy

Počet strán: 46

ISBN: 978-80-89636-25-9

Cena: 1.50 €

Citácia:  Husová, Beáta. Slovania z Devína. Bratislava: Múzeum mesta Bratislavy, 2017. 46 str. ISBN 978-80-89636-25-9.

Príbeh didaktickej publikácie rozprávajú dve vymyslené postavy Dobroslav a Svätožízňa, ktorí čitateľa  pomyslene zavedú na hrad Devín. V rozprávaní popisujú dôležité momenty z dejín hradu, ale aj Slovanov.
Čitateľ sa dozvie kde sa vzali Slovania, o živote na hradisku, o spoločenskom rozvrstvení obyvateľstva. Publikácia sa opiera o cenné výsledky archeologických nálezov, ktoré sú predstavené v súvislostiach a rozprávajú o bežnom živote Slovanov od narodenia po smrť: o ich remeslách, poľnohospodárstve, stravovaní, móde až po záver života a spôsoby pochovávania mŕtvych. Publikácia sa dotýka významu hradiska v mierovom aj vojnovom čase, vyzdvihuje dôležitých panovníkov a ich význam. Upriamuje pozornosť na Rastislava, príchod Konštantína Metoda na Veľkú Moravu a ich kultúrny prínos, na Svätopluka a ich životné vzťahy ako aj význam dvoch uvedených panovníkov v rámci Veľkej Moravy a neskôr Veľkomoravskej ríše. Publikácia približuje aj kresťanský kostol na Devíne a jeho význam. Je bohato ilustrovaná a prináša zaujímavo spracovaný fotografický materiál zbierkových predmetov.  

Publikácia vznikla vďaka podpore z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia, hlavného partnera projektu Oživené učebnice.

 

Remeslo má zlaté dno
Remeslo má zlaté dno

Autor: Martina Pavlikánová

Miesto vydania: Bratislava

Vydané: 2019

Vydavateľ: Múzeum mesta Bratislavy

Počet strán: 58

ISBN: 978-80-89636-39-6

Cena: 1.50 €

Citácia:  Pavlikánová, Martina. Remeslo má zlaté dno. Bratislava: Múzeum mesta Bratislavy, 2019. 58 str. ISBN 978-80-89636-39-6.

Publikácia k rovnomennému vzdelávaciemu programu rozpráva o rozkvete remesiel a cechov v 17. – 18. storočí v Bratislave. Prevedie čitateľov uličkami Bratislavy, kde a aj dnes nájdeme stopy zlatého veku remesiel. Sprievodcom je autentická postava Prešporčana Johanna Christopha Scheuchela, tovariša slávneho cechu cinárskeho a syna ešte slávnejšieho majstra cinára. Johann Christoph rozpráva svoj životný príbeh, odhaľuje dodnes stojací objekt na Sedlárskej ulice, kde rodina žila, ale aj miesta spojené s jeho pôsobením v Bratislave. Na pozadí príbehu opisuje život učňov, tovarišov, ich vandrovky, poskytuje cenné informácie o pravidlách a fungovaní cechov v Bratislave. Okrem cinárskeho vyzdvihne aj medikováčske a hodinárske remeslo, ktorých umelecko-remeselné artefakty sú bohato zastúpené v zbierkových fondop a expozíciách Múzea mesta Bratislavy.

Publikácia vznikla vďaka podpore z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia, hlavného partnera projektu Oživené učebnice – História v kocke.

 

Prišli k nám Rimania
Prišli k nám Rimania

Autor: Martina Pavlikánová

Miesto vydania: Bratislava

Vydané: 2017

Vydavateľ: Múzeum mesta Bratislavy

Počet strán: 46

ISBN: 978-80-89636-26-6

Cena: 1.50 €

Citácia:  Pavlikánová, Martina. Prišli k nám Rimania. Bratislava: Múzeum mesta Bratislavy, 2017. 46 str. ISBN 978-80-89636-26-6.

Publikácia k rovnomennému vzdelávaciemu programu rozpráva a pozostatkoch kastela a archeologických nálezoch v Gerulate v Rusovciach. Upriamuje pozornosť na historický význam Gerulaty ako územia, ktoré bolo súčasťou Rímskej ríše v rámci hranice Limes Romanus. Sprievodcom je rímsky vojak Avitus, ktorý s II. légiou pomocnou prišiel v 2. storočí n. l. do Gerulaty. Rozpráva o vzniku, budovaní a civilnom živote v blízkosti tábora Gerulata, ale tiež o vojenskom tábore v Gerulate na prelome 1. a 2. storočia nášho letopočtu. Odhaľuje pamiatky a pozostatky múrov tábora ako aj predmety, ktoré sa našli počas archeologických výskumov na uvedenom území.

Publikácia vznikla vďaka podpore z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia, hlavného partnera projektu Oživené učebnice.

Príbeh Mimi
Príbeh Mimi

Autor: Beáta Husová

Miesto vydania: Bratislava

Vydané: 2017

Vydavateľ: Múzeum mesta Bratislavy

Počet strán: 54

ISBN: 978-80-89636-38-9

Cena: 1.50 €

Citácia:  Husová, Beáta. Príbeh Mimi. Bratislava: Múzeum mesta Bratislavy, 2019. 54 str. ISBN 978-80-89636-38-9.

Príbeh Mimi rozpráva autentický príbeh sympatickej  Mimi Redlich, ktorá prežila so svojimi vrstovníkmi detstvo a dospievanie v Bratislave v 20. - 30. rokoch 20. storočia tesne po vzniku prvej Československej republiky, v období medzi dvoma vojnami. Vtipné sú jej postrehy na rodinu, prežívanie prvých chvíľ v škole a množstvo zážitkov. Vyplývajú z jej spomienok a najmä z fotografií v dvoch albumoch (zbierkové premety MMB). Na pozadí príbehu sa odvíjajú zmeny v spoločnosti, kultúre a politike, ktoré sa dotýkajú života obyvateľov Bratislavy. Zaujímavé je sledovanie premeny názvov ulíc, námestí, osádzanie sôch a ich odstraňovanie, ale aj čulý rozvoj dopravy, výstavby Bratislavy a životný štýl v stále trojjazyčnom meste. Súčasťou publikácie je vkladaná mapa Bratislavy z roku 1931 graficky doplnená súčasnými názvami verejných priestorov mesta. Vďaka nej sa môže čitateľ  vybrať na prechádzku po stopách Mimi a zistí rozdiely medzi jej a súčasným pohľadom na mesto.
Do publikácie sú zaradené aj jej myšlienky a názory, ktoré zanechala pre ďalšie generácie  na sklonku svojho života.
Preto sa príbeh Mimi dotkne aj jej židovských koreňov a neprávostí, s tým spojeným počas 2. svetovej vojny. Práve tento záver dáva publikácií priam intímny pohľad na Mimi a príbehy jej rodiny.

Publikácia vznikla vďaka podpore z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia, hlavného partnera projektu Oživené učebnice – História v kocke.

Prechádzky s pánom Marquartom
Prechádzky s pánom Marquartom

Autor: Beáta Husová

Miesto vydania: Bratislava

Vydané: 2017

Vydavateľ: Múzeum mesta Bratislavy

Počet strán: 42

ISBN: 978-80-89636-22-8

Cena: 1.50 €

Citácia:  Husová, Beáta. Prechádzky s pánom Marqurtom. Bratislava: Múzeum mesta Bratislavy, 2017. 42 str. ISBN 978-80-89636-22-8.

Prechádzky s pánom Marquartom zavedú čitateľa do Prešporku / Bratislavy v 18. storočí a zoznámia ho s unikátnou mapou Bratislavy z roku 1765. Nikto nevie presne kto bol Michael Marquart, jedno je však isté, zanechal úžasnú mapu – Marquartov plán. Dodnes je uložený v Archíve mesta Bratislavy.
Autorka publikácie si ho požičala a zaradila ho medzi obrázky a text. Vďaka tomu je možné sledovať všetky významné objekty a úpravu mesta za vlády Márie Terézie.

Pána Marquarta dnes dôverne poznajú mnohí milovníci histórie, pre ktorých Múzeum mesta Bratislavy pripravilo sériu pútavých prechádzok podľa jeho mapy na mnohé zaujímavé miesta: Dóm sv. Martina, Michalskú vežu, Starú radnicu a Primaciálny palác, Apponyiho palác, palác Uhorskej kráľovskej komory / dnešná Univerzitná knižnica v Bratislave, Notre Dame – kláštor, kostol a školu, Bratislavský hrad a Morový stĺp. Všetky pamiatky a ich zaujímavosti sú zachytené aj na stránke didaktickej knižky.  

Pozorný čitateľ sa dozvie, že malebné mesto Prešporok malo v roku 1765 vyše 22 ulíc a uličiek, vo vnútornom meste bolo okolo 206 domov, 58 obchodov a asi 300 dielní. Do mapy zakreslil 5 kostolov, 5 kláštorov, 3 kaplnky a radnicu, dokonca aj predmestia a podhradie, ktoré bolo vtedy samostatnou územnou jednotkou.
Pamiatkou na tieto potulky mestom 18. storočia sa stali farebné keramické diela zaujímavých uvedených stavieb, ktoré vytvorili z hliny deti a rodičia z Bratislavy a tie najzaujímavejšie ilustrujú publikáciu. S knižkou vo vrecku sa môže každý vybrať na potulky historickým Prešporkom aj v súčasnosti.

Publikácia vznikla vďaka podpore z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia, hlavného partnera projektu Oživené učebnice.

Mária Terézia a my
Mária Terézia a my

Autor: Beáta Husová

Miesto vydania: Bratislava

Vydané: 2017

Vydavateľ: Múzeum mesta Bratislavy

Počet strán: 42

ISBN: 978-80-89636-23-5

Cena: 1.50 €

Citácia:  Husová, Beáta. Mária Terézia a my. Bratislava: Múzeum mesta Bratislavy, 2017. 42 str. ISBN 978-80-89636-23-5.

Čitateľ publikácie Mária Terézia a my sa dozvie postupne všetky dôležité medzníky života panovníčky od narodenia až po smrť. Príbeh je zameraný na dve línie.
Prvá línia opisuje jej bezstarostné detstvo a dospievanie, kedy rozvíjala svoje prirodzené talenty. Sú v kontraste s povinnosťami, keď sa nepripravená v dvadsiatich troch rokoch stáva arcivojvodkyňou celej habsburskej monarchie
a musí sa zorientovať v neutešenej ekonomickej a politickej situácii, v ktorej sa monarchia nachádza. V príbehu je zdôraznený nástup na trón v roku 1740 a výrazne sa dotýka jej korunovácie v roku 1741 za uhorskú kráľovnú v Bratislave.

Celé rozprávanie približuje panovníčku na jednej strane ako silnú arcivojvodkyňu a na druhej strane ako citlivú mamu, pokiaľ do jej plánov s deťmi nezasahuje politika. Práve cez túto prizmu sa pozerá  aj na život svojich detí, ktoré musia plniť jej politické ciele na udržanie celistvosti monarchie.
Zároveň je veľmi ranená, keď deti neprosperujú, sú choré (príbeh odkrýva veľké epidémie čiernych kiahní a boj s nimi).
Príbeh sa dotýka všetkých významných reforiem, ale nevyhne sa ani jej bežného života, láske a obdiv k svojmu manželovi až po hrob, trávenie voľných chvíľ a spôsob jej relaxu a zábavy, či informáciu, čo nesmelo chýbať na jej kráľovskom stole počas hodovania.
Druhá línia publikácie odhaľuje aký bol Prešporok (Bratislava) počas vlády výnimočnej panovníčky a rozpráva ako sa podpísala na jeho rozvoji a prosperite, vzniku nových architektonických skvostov.
Cenné sú ilustrácie publikácie z hľadiska ich prístupu k tvorbe. Kresby vytiahnu reálnu tvár z obrazu, odev je invenčne dotvorený a čitatelia ho môžu farebne upravovať.
Samotná publikácia má dva tipy textov: rámikom ohraničené sú texty vysvetľujúce dôležité udalosti z hľadiska historických výskumov a pohľadov vedcov. Popri nich sa odvíja nerušený príbeh Márie Terézie, ktorý odzrkadľuje jej súkromné myšlienky, pocity a názory.  

Publikácia vznikla vďaka podpore z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia, hlavného partnera projektu Oživené učebnice.

 

Lárom fárom po múzeách MMB
Lárom fárom po múzeách MMB

Autor: Beáta Husová

Miesto vydania: Bratislava

Vydané: 2015

Vydavateľ: Múzeum mesta Bratislavy

Počet strán: 39

ISBN: 978-80-89636-09-9

Cena: 1.50 €

Citácia:  Husová, Beáta. Lárom fárom po múzeách MMB. Manuál pre deti a rodičov. Bratislava: Múzeum mesta Bratislavy, 2017. 39 str.
ISBN 978-80-89636-09-9.

Interaktívna publikácia predstavuje manuál a vyzýva na prechádzky po múzeách Múzea mesta Bratislavy s riešením úloh. Prispieva k podpore značky, osvojenia si symboliky a obsahu jednotlivých tematických múzeí MMB. Protagonistka Ateliéru Múzeum má budúcnosť ryšavá mačka Malvína vtipne komentuje jednotlivé múzeá a rozpráva o ich vzniku, obsahu a význame. Je expertkou v chodení v čase, lebo má deväť životov. Miluje Múzeum mesta Bratislavy a pamätá si jeho vznik v roku 1868.  

Publikácia vznikla vďaka podpore z verejných zdrojov Bratislavského samosprávneho kraja.  

 

 

Venovali 30 minút slávy Múzeu mesta Bratislavy
Venovali 30 minút slávy Múzeu mesta Bratislavy

Autor: Beáta Husová

Miesto vydania: Bratislava

Vydané: 2017

Vydavateľ: Múzeum mesta Bratislavy

Počet strán: 42

ISBN: 978-80-89636-41-9

Citácia:  Husová, Beáta. Venovali 30 minút slávy Múzeu mesta Bratislavy. Bratislava: Múzeum mesta Bratislavy, 2019. 42 str. ISBN 978-80-89636-41-9.

Publikácia invenčne dokumentuje projekt k oslavám 150. výročia založenia múzea Venovali 30 minút slávy Múzeu mesta Bratislavy. Desať známych osobností kultúrneho života: Kristína Tormová, Marián Miezga, František Kovár, Lujza Garajová Schrameková, Adela Vinczeová, Majo Labuda, Lukáš Latinák, Patrícia Garajová Jarjabková, Iveta Malachovská, Juraj Tabaček predstavili a prezentovali spolu s kurátormi Múzea mesta Bratislavy: Danom Hupkom, Martou Janovíčkovou, Elenou Kurincovou, Zuzanou Francovou, Katarínou Harmadyovou a Jaroslavou Schmidtovou 10 významných expozícií múzea.

Publikáciu ilustrujú víťazné diela detí, ktoré po každom stretnutí tvorili pod vedením Martiny Pavlikánovej v Starej radnici, v Ateliéri Múzeum má budúcnosť technikami alternatívnej grafiky.

Výtvarne unikátne zvládnutá publikácia z dielne Petra Nosáľa (VŠVU, Katedra vizuálnej komunikácie) obsahuje umelecké fotografie tvorcov projektu od poprednej fotografky Táni Hojčovej.

Publikácia je zaujímavo štruktúrovaná s fotografiami objektov múzeí, predstavením tematických múzeí MMB a výpoveďami umelcov, ktorí ctia históriu. Text oživujú otázky o expozíciách múzea. Správne odpovede sa čitatelia dozvedia na úplne poslednej strane. 

Tajomstvo lekárne U červeného raka
Tajomstvo lekárne U červeného raka

Autor: Martina Pavlikánová

Miesto vydania: Bratislava

Vydané: 2017

Vydavateľ: Múzeum mesta Bratislavy

Počet strán: 46

ISBN: 978-80-89636-24-2

Cena: 1.50 €

Citácia:  Pavlikánová, Martina. Tajomstvo lekárne U červeného raka. Bratislava: Múzeum mesta Bratislavy, 2017. 46 str. ISBN 978-80-89636-24-2.

Publikácia k rovnomennému vzdelávaciemu programu rozpráva o dome na Michalskej ulici č. 26 v Bratislave, v ktorom je dnes Múzeum farmácie – lekáreň U červeného raka Múzea mesta Bratislavy. Publikácia prostredníctvom fiktívnej postavy Ernesta, syna lekárnika odhaľuje postupne deväť tajomstiev o dome na Michalskej ulici, o názve lekárne, o oficíne a maľbách na strope, o lekárni, lekárnikoch a príprave liekov. Čitatelia sa dozvedia aká bola úloha a postavenie lekárnika v 18. storočí v Bratislave, dozvedia sa v čo ľudia verili, že ich uzdraví a možno odhalia aj tajomstvo theriaku, lieku všetkých liekov.

Publikácia vznikla vďaka podpore z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia, hlavného partnera projektu Oživené učebnice.

 

Slovania z Devína
Slovania z Devína

Autor: Beáta Husová

Miesto vydania: Bratislava

Vydané: 2017

Vydavateľ: Múzeum mesta Bratislavy

Počet strán: 46

ISBN: 978-80-89636-25-9

Cena: 1.50 €

Citácia:  Husová, Beáta. Slovania z Devína. Bratislava: Múzeum mesta Bratislavy, 2017. 46 str. ISBN 978-80-89636-25-9.

Príbeh didaktickej publikácie rozprávajú dve vymyslené postavy Dobroslav a Svätožízňa, ktorí čitateľa  pomyslene zavedú na hrad Devín. V rozprávaní popisujú dôležité momenty z dejín hradu, ale aj Slovanov.
Čitateľ sa dozvie kde sa vzali Slovania, o živote na hradisku, o spoločenskom rozvrstvení obyvateľstva. Publikácia sa opiera o cenné výsledky archeologických nálezov, ktoré sú predstavené v súvislostiach a rozprávajú o bežnom živote Slovanov od narodenia po smrť: o ich remeslách, poľnohospodárstve, stravovaní, móde až po záver života a spôsoby pochovávania mŕtvych. Publikácia sa dotýka významu hradiska v mierovom aj vojnovom čase, vyzdvihuje dôležitých panovníkov a ich význam. Upriamuje pozornosť na Rastislava, príchod Konštantína Metoda na Veľkú Moravu a ich kultúrny prínos, na Svätopluka a ich životné vzťahy ako aj význam dvoch uvedených panovníkov v rámci Veľkej Moravy a neskôr Veľkomoravskej ríše. Publikácia približuje aj kresťanský kostol na Devíne a jeho význam. Je bohato ilustrovaná a prináša zaujímavo spracovaný fotografický materiál zbierkových predmetov.  

Publikácia vznikla vďaka podpore z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia, hlavného partnera projektu Oživené učebnice.

 

Remeslo má zlaté dno
Remeslo má zlaté dno

Autor: Martina Pavlikánová

Miesto vydania: Bratislava

Vydané: 2019

Vydavateľ: Múzeum mesta Bratislavy

Počet strán: 58

ISBN: 978-80-89636-39-6

Cena: 1.50 €

Citácia:  Pavlikánová, Martina. Remeslo má zlaté dno. Bratislava: Múzeum mesta Bratislavy, 2019. 58 str. ISBN 978-80-89636-39-6.

Publikácia k rovnomennému vzdelávaciemu programu rozpráva o rozkvete remesiel a cechov v 17. – 18. storočí v Bratislave. Prevedie čitateľov uličkami Bratislavy, kde a aj dnes nájdeme stopy zlatého veku remesiel. Sprievodcom je autentická postava Prešporčana Johanna Christopha Scheuchela, tovariša slávneho cechu cinárskeho a syna ešte slávnejšieho majstra cinára. Johann Christoph rozpráva svoj životný príbeh, odhaľuje dodnes stojací objekt na Sedlárskej ulice, kde rodina žila, ale aj miesta spojené s jeho pôsobením v Bratislave. Na pozadí príbehu opisuje život učňov, tovarišov, ich vandrovky, poskytuje cenné informácie o pravidlách a fungovaní cechov v Bratislave. Okrem cinárskeho vyzdvihne aj medikováčske a hodinárske remeslo, ktorých umelecko-remeselné artefakty sú bohato zastúpené v zbierkových fondop a expozíciách Múzea mesta Bratislavy.

Publikácia vznikla vďaka podpore z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia, hlavného partnera projektu Oživené učebnice – História v kocke.

 

Prišli k nám Rimania
Prišli k nám Rimania

Autor: Martina Pavlikánová

Miesto vydania: Bratislava

Vydané: 2017

Vydavateľ: Múzeum mesta Bratislavy

Počet strán: 46

ISBN: 978-80-89636-26-6

Cena: 1.50 €

Citácia:  Pavlikánová, Martina. Prišli k nám Rimania. Bratislava: Múzeum mesta Bratislavy, 2017. 46 str. ISBN 978-80-89636-26-6.

Publikácia k rovnomennému vzdelávaciemu programu rozpráva a pozostatkoch kastela a archeologických nálezoch v Gerulate v Rusovciach. Upriamuje pozornosť na historický význam Gerulaty ako územia, ktoré bolo súčasťou Rímskej ríše v rámci hranice Limes Romanus. Sprievodcom je rímsky vojak Avitus, ktorý s II. légiou pomocnou prišiel v 2. storočí n. l. do Gerulaty. Rozpráva o vzniku, budovaní a civilnom živote v blízkosti tábora Gerulata, ale tiež o vojenskom tábore v Gerulate na prelome 1. a 2. storočia nášho letopočtu. Odhaľuje pamiatky a pozostatky múrov tábora ako aj predmety, ktoré sa našli počas archeologických výskumov na uvedenom území.

Publikácia vznikla vďaka podpore z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia, hlavného partnera projektu Oživené učebnice.

Príbeh Mimi
Príbeh Mimi

Autor: Beáta Husová

Miesto vydania: Bratislava

Vydané: 2017

Vydavateľ: Múzeum mesta Bratislavy

Počet strán: 54

ISBN: 978-80-89636-38-9

Cena: 1.50 €

Citácia:  Husová, Beáta. Príbeh Mimi. Bratislava: Múzeum mesta Bratislavy, 2019. 54 str. ISBN 978-80-89636-38-9.

Príbeh Mimi rozpráva autentický príbeh sympatickej  Mimi Redlich, ktorá prežila so svojimi vrstovníkmi detstvo a dospievanie v Bratislave v 20. - 30. rokoch 20. storočia tesne po vzniku prvej Československej republiky, v období medzi dvoma vojnami. Vtipné sú jej postrehy na rodinu, prežívanie prvých chvíľ v škole a množstvo zážitkov. Vyplývajú z jej spomienok a najmä z fotografií v dvoch albumoch (zbierkové premety MMB). Na pozadí príbehu sa odvíjajú zmeny v spoločnosti, kultúre a politike, ktoré sa dotýkajú života obyvateľov Bratislavy. Zaujímavé je sledovanie premeny názvov ulíc, námestí, osádzanie sôch a ich odstraňovanie, ale aj čulý rozvoj dopravy, výstavby Bratislavy a životný štýl v stále trojjazyčnom meste. Súčasťou publikácie je vkladaná mapa Bratislavy z roku 1931 graficky doplnená súčasnými názvami verejných priestorov mesta. Vďaka nej sa môže čitateľ  vybrať na prechádzku po stopách Mimi a zistí rozdiely medzi jej a súčasným pohľadom na mesto.
Do publikácie sú zaradené aj jej myšlienky a názory, ktoré zanechala pre ďalšie generácie  na sklonku svojho života.
Preto sa príbeh Mimi dotkne aj jej židovských koreňov a neprávostí, s tým spojeným počas 2. svetovej vojny. Práve tento záver dáva publikácií priam intímny pohľad na Mimi a príbehy jej rodiny.

Publikácia vznikla vďaka podpore z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia, hlavného partnera projektu Oživené učebnice – História v kocke.

Prechádzky s pánom Marquartom
Prechádzky s pánom Marquartom

Autor: Beáta Husová

Miesto vydania: Bratislava

Vydané: 2017

Vydavateľ: Múzeum mesta Bratislavy

Počet strán: 42

ISBN: 978-80-89636-22-8

Cena: 1.50 €

Citácia:  Husová, Beáta. Prechádzky s pánom Marqurtom. Bratislava: Múzeum mesta Bratislavy, 2017. 42 str. ISBN 978-80-89636-22-8.

Prechádzky s pánom Marquartom zavedú čitateľa do Prešporku / Bratislavy v 18. storočí a zoznámia ho s unikátnou mapou Bratislavy z roku 1765. Nikto nevie presne kto bol Michael Marquart, jedno je však isté, zanechal úžasnú mapu – Marquartov plán. Dodnes je uložený v Archíve mesta Bratislavy.
Autorka publikácie si ho požičala a zaradila ho medzi obrázky a text. Vďaka tomu je možné sledovať všetky významné objekty a úpravu mesta za vlády Márie Terézie.

Pána Marquarta dnes dôverne poznajú mnohí milovníci histórie, pre ktorých Múzeum mesta Bratislavy pripravilo sériu pútavých prechádzok podľa jeho mapy na mnohé zaujímavé miesta: Dóm sv. Martina, Michalskú vežu, Starú radnicu a Primaciálny palác, Apponyiho palác, palác Uhorskej kráľovskej komory / dnešná Univerzitná knižnica v Bratislave, Notre Dame – kláštor, kostol a školu, Bratislavský hrad a Morový stĺp. Všetky pamiatky a ich zaujímavosti sú zachytené aj na stránke didaktickej knižky.  

Pozorný čitateľ sa dozvie, že malebné mesto Prešporok malo v roku 1765 vyše 22 ulíc a uličiek, vo vnútornom meste bolo okolo 206 domov, 58 obchodov a asi 300 dielní. Do mapy zakreslil 5 kostolov, 5 kláštorov, 3 kaplnky a radnicu, dokonca aj predmestia a podhradie, ktoré bolo vtedy samostatnou územnou jednotkou.
Pamiatkou na tieto potulky mestom 18. storočia sa stali farebné keramické diela zaujímavých uvedených stavieb, ktoré vytvorili z hliny deti a rodičia z Bratislavy a tie najzaujímavejšie ilustrujú publikáciu. S knižkou vo vrecku sa môže každý vybrať na potulky historickým Prešporkom aj v súčasnosti.

Publikácia vznikla vďaka podpore z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia, hlavného partnera projektu Oživené učebnice.

Mária Terézia a my
Mária Terézia a my

Autor: Beáta Husová

Miesto vydania: Bratislava

Vydané: 2017

Vydavateľ: Múzeum mesta Bratislavy

Počet strán: 42

ISBN: 978-80-89636-23-5

Cena: 1.50 €

Citácia:  Husová, Beáta. Mária Terézia a my. Bratislava: Múzeum mesta Bratislavy, 2017. 42 str. ISBN 978-80-89636-23-5.

Čitateľ publikácie Mária Terézia a my sa dozvie postupne všetky dôležité medzníky života panovníčky od narodenia až po smrť. Príbeh je zameraný na dve línie.
Prvá línia opisuje jej bezstarostné detstvo a dospievanie, kedy rozvíjala svoje prirodzené talenty. Sú v kontraste s povinnosťami, keď sa nepripravená v dvadsiatich troch rokoch stáva arcivojvodkyňou celej habsburskej monarchie
a musí sa zorientovať v neutešenej ekonomickej a politickej situácii, v ktorej sa monarchia nachádza. V príbehu je zdôraznený nástup na trón v roku 1740 a výrazne sa dotýka jej korunovácie v roku 1741 za uhorskú kráľovnú v Bratislave.

Celé rozprávanie približuje panovníčku na jednej strane ako silnú arcivojvodkyňu a na druhej strane ako citlivú mamu, pokiaľ do jej plánov s deťmi nezasahuje politika. Práve cez túto prizmu sa pozerá  aj na život svojich detí, ktoré musia plniť jej politické ciele na udržanie celistvosti monarchie.
Zároveň je veľmi ranená, keď deti neprosperujú, sú choré (príbeh odkrýva veľké epidémie čiernych kiahní a boj s nimi).
Príbeh sa dotýka všetkých významných reforiem, ale nevyhne sa ani jej bežného života, láske a obdiv k svojmu manželovi až po hrob, trávenie voľných chvíľ a spôsob jej relaxu a zábavy, či informáciu, čo nesmelo chýbať na jej kráľovskom stole počas hodovania.
Druhá línia publikácie odhaľuje aký bol Prešporok (Bratislava) počas vlády výnimočnej panovníčky a rozpráva ako sa podpísala na jeho rozvoji a prosperite, vzniku nových architektonických skvostov.
Cenné sú ilustrácie publikácie z hľadiska ich prístupu k tvorbe. Kresby vytiahnu reálnu tvár z obrazu, odev je invenčne dotvorený a čitatelia ho môžu farebne upravovať.
Samotná publikácia má dva tipy textov: rámikom ohraničené sú texty vysvetľujúce dôležité udalosti z hľadiska historických výskumov a pohľadov vedcov. Popri nich sa odvíja nerušený príbeh Márie Terézie, ktorý odzrkadľuje jej súkromné myšlienky, pocity a názory.  

Publikácia vznikla vďaka podpore z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia, hlavného partnera projektu Oživené učebnice.

 

Lárom fárom po múzeách MMB
Lárom fárom po múzeách MMB

Autor: Beáta Husová

Miesto vydania: Bratislava

Vydané: 2015

Vydavateľ: Múzeum mesta Bratislavy

Počet strán: 39

ISBN: 978-80-89636-09-9

Cena: 1.50 €

Citácia:  Husová, Beáta. Lárom fárom po múzeách MMB. Manuál pre deti a rodičov. Bratislava: Múzeum mesta Bratislavy, 2017. 39 str.
ISBN 978-80-89636-09-9.

Interaktívna publikácia predstavuje manuál a vyzýva na prechádzky po múzeách Múzea mesta Bratislavy s riešením úloh. Prispieva k podpore značky, osvojenia si symboliky a obsahu jednotlivých tematických múzeí MMB. Protagonistka Ateliéru Múzeum má budúcnosť ryšavá mačka Malvína vtipne komentuje jednotlivé múzeá a rozpráva o ich vzniku, obsahu a význame. Je expertkou v chodení v čase, lebo má deväť životov. Miluje Múzeum mesta Bratislavy a pamätá si jeho vznik v roku 1868.  

Publikácia vznikla vďaka podpore z verejných zdrojov Bratislavského samosprávneho kraja.  

 

 

#MuzeumMestaBratislavy