PUBLIKÁCIE

PUBLIKÁCIE

Ľudia a mesto
Ľudia a mesto

Autor: Elena Kurincová a spol.

Miesto vydania: Bratislava

Vydané: 2023

Vydavateľ: Múzeum mesta Bratislavy

Počet strán: 151

ISBN: ISBN 978–80–89636–53–2

Dva zásadné prvky tvoriace identitu Bratislavy – urbanisticko-architektonická štruktúra a každodenný život jej obyvateľstva – sa stali nosnou témou výstavy Ľudia a mesto. Dejiny Bratislavy. Nová publikácia Ľudia a mesto vychádza ako kontinuita výstavného projektu, v ktorom sme predstavili mesto ako zhmotnenú pamäť. Ak ste výstavu v Apponyiho paláci nestihli vidieť naživo, nová dvojjazyčná publikácia vám to svojím obsahom i spracovaním čiastočne vynahradí.

Autorky a autor publikácie Elena Kurincová, Peter Pišút, Žofia Lysá, Ingrid Kušniráková a Petra Hanáková zvolili populárnejšiu formu interpretačných a rozširujúcich textov s uvedením použitej literatúry. Slovensko – anglické texty dopĺňajú fotografie predmetov a máp, ktoré boli súčasťou výstavy, ako aj dokumentačných záberov atmosféry priestoru počas trvania výstavného projektu.

Ľudia a mesto
Ľudia a mesto

Autor: Elena Kurincová a spol.

Miesto vydania: Bratislava

Vydané: 2023

Vydavateľ: Múzeum mesta Bratislavy

Počet strán: 151

ISBN: ISBN 978–80–89636–53–2

Dva zásadné prvky tvoriace identitu Bratislavy – urbanisticko-architektonická štruktúra a každodenný život jej obyvateľstva – sa stali nosnou témou výstavy Ľudia a mesto. Dejiny Bratislavy. Nová publikácia Ľudia a mesto vychádza ako kontinuita výstavného projektu, v ktorom sme predstavili mesto ako zhmotnenú pamäť. Ak ste výstavu v Apponyiho paláci nestihli vidieť naživo, nová dvojjazyčná publikácia vám to svojím obsahom i spracovaním čiastočne vynahradí.

Autorky a autor publikácie Elena Kurincová, Peter Pišút, Žofia Lysá, Ingrid Kušniráková a Petra Hanáková zvolili populárnejšiu formu interpretačných a rozširujúcich textov s uvedením použitej literatúry. Slovensko – anglické texty dopĺňajú fotografie predmetov a máp, ktoré boli súčasťou výstavy, ako aj dokumentačných záberov atmosféry priestoru počas trvania výstavného projektu.

Ľudia a mesto
Ľudia a mesto

Autor: Elena Kurincová a spol.

Miesto vydania: Bratislava

Vydané: 2023

Vydavateľ: Múzeum mesta Bratislavy

Počet strán: 151

ISBN: ISBN 978–80–89636–53–2

Dva zásadné prvky tvoriace identitu Bratislavy – urbanisticko-architektonická štruktúra a každodenný život jej obyvateľstva – sa stali nosnou témou výstavy Ľudia a mesto. Dejiny Bratislavy. Nová publikácia Ľudia a mesto vychádza ako kontinuita výstavného projektu, v ktorom sme predstavili mesto ako zhmotnenú pamäť. Ak ste výstavu v Apponyiho paláci nestihli vidieť naživo, nová dvojjazyčná publikácia vám to svojím obsahom i spracovaním čiastočne vynahradí.

Autorky a autor publikácie Elena Kurincová, Peter Pišút, Žofia Lysá, Ingrid Kušniráková a Petra Hanáková zvolili populárnejšiu formu interpretačných a rozširujúcich textov s uvedením použitej literatúry. Slovensko – anglické texty dopĺňajú fotografie predmetov a máp, ktoré boli súčasťou výstavy, ako aj dokumentačných záberov atmosféry priestoru počas trvania výstavného projektu.

#MuzeumMestaBratislavy