Podpora:
Fond na podporu umenia
Beáta Husová Martina Pavlikánová

Príbeh Starej radnice

Projekt Príbeh Starej radnice – virtuálna hra s fyzickým rozhraním upozorňuje verejnosť na civilnú stavbu unikátneho historického a pamiatkového významu. Ukazuje zložitý stavebný vývoj a spojenie s historickými udalosťami, panovníkmi, podloženými záznamami mestských kníh, ale aj vplyv nových architektonických a umeleckých slohov ovplyvňujúcich vkus ľudí v konkrétnych obdobiach. Vytvára asociácie medzi reálnym a historickým vnímaním existencie Starej radnice ako výsledku komplexu historických na seba nadväzujúcich objektov cez dobrodružný príbeh Starej radnice. Príbeh Starej radnice vypovedá o historických udalostiach radnice a mesta. Vrství históriu os 14. storočia až po súčasnosť.

Hlavný cieľ projektu: podnietiť záujem verejnosti o unikátnu Starú radnicu, vrstviť históriu na príbehoch panovníkov, osobností súvisiacich s jej históriou. Vnímať históriu cez architektúru a výtvarné umelecké slohy. Okrem silného príbehu je projekt kombináciou virtuálneho využitia IT technológií a reality cez klasické vnímanie histórie a oslovenie všetkých vekových kategórií.

Projekt Príbeh Starej radnice z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, hlavný partner projektu. 

Názov projektu: Príbeh Starej radnice
Číslo projektu: 18-521-01875 
Obdobie: 2018
Poskytovateľ: FPU
Riešiteľ za MMB: PhDr. Beáta Husová, PaedDr. Martina Pavlikánová, PhD.
Ďalší účastníci projektu: PhDr. Štefan Holčík, Mgr. Marta Janovíčková, Mgr. Zuzana Francová, odborní granti projektu; Mgr. art. Martin Šichman, MgA. Boris Meluš, Ing. arch. Dominika Szabová / oximoron, dizajn a realizácia projektu; Mgr. Adam Cigánek, programovanie; Štefan Šimek / triaxis, hardware; PhDr. Zora Valentová, redakčná a jazyková spolupráca

Predpokladané a realizované výstupy:
Príbeh Starej radnice – virtuálna hra s fyzickým rozhraním
natrvalo umiestnená v Múzeu dejín mesta MMB v Starej radnici. Hra poskytuje unikátne poznatky o postupnom stavebnom a funkčnom vývoji Starej radnice od 14. po 21. stor. Pozostáva z 2 plôch: odkladacia herná plocha pre 3D modely herných dielov; interaktívna herná plocha rozdelená podľa účelu na časomieru, textovú časť a interaktívnu časť, do ktorej sa uvedené drevené prvky ukladajú. Po obvode hracej plochy sa vinie časová os – rieka Dunaj. Posun časomiery po Dunaji – lode – vyvolá v interaktívnej časti hracej plochy vizualizáciu radnice v danom storočí. Návštevník ukladá do premietaného obrazu drevené prvky architektúry – ručne vyrobené drevené panely zobrazujúce napr. steny, strechy – spolu 36 kusov.

 

Pozrite si tiež

Video
Galéria
Zobraziť galériu
Prevziať
#MuzeumMestaBratislavy