Dary pre E. M. Lukáča z besied s čitateľmi
Daniel Hupko

V literárnych zbierkach Múzea mesta Bratislavy sa nachádza menší súbor pamiatok na popredného slovenského básnika – symbolistu a prekladateľa Emila Boleslava Lukáča. Súbor predmetov viažucich sa k E. B. Lukáčovi je neveľký, má najmä dokumentačnú hodnotu. V príspevku Daniel Hupko predstaví dva malé predmety, ktoré sa viažu k verejným vystúpeniam a stretnutiam básnika s čitateľmi.

V literárnych zbierkach Múzea mesta Bratislavy sa nachádza menší súbor pamiatok na popredného slovenského básnika – symbolistu a prekladateľa Emila Boleslava Lukáča. E. B. Lukáč má svoje miesto nielen v dejinách slovenskej literatúry, ale aj v dejinách múzea: v rokoch 1950 – 1955 pôsobil ako prvý kustód Múzea Janka Jesenského, ktoré bolo založené ako prvé literárne múzeum na Slovensku, a neskôr sa stalo jednou z expozícií Múzea mesta Bratislavy: má výraznú zásluhu na usporiadaní pozostalosti Janka Jesenského, s ktorým sa osobne poznal. Napriek tomu, že súbor predmetov viažucich sa k E. B. Lukáčovi je neveľký, má najmä dokumentačnú hodnotu – okrem niekoľkých spomienkových predmetov, ktoré sa viažu k verejným vystúpeniam a stretnutiam básnika s čitateľmi, obsahuje najmä obrazový materiál (fotografie).

Po druhej svetovej vojne sa Lukáč dostal do nemilosti medzi zbierkami básní Bábel (1944) a Óda na prvú a poslednú (1967) sa najskôr venoval prekladom, neskôr sa musel z ideologických odmlčať – v rokoch 1955 – 1965 pracoval ako korektor v Západoslovenských tlačiarňach. S Lukáčovým návratom do literatúry, ktorý spadá obdobia do rodiacej sa Pražskej jari, sa spájali i verejné vystúpenia, ktorých sa mohol ako spisovateľ zúčastňovať. Jednou z ich foriem boli stretnutia – besedy spisovateľa s čitateľmi. Ich obligatórnou súčasťou bolo prečítanie niekoľkých diel či ukážok z nich a družný rozhovor s účastníkmi debaty. Častokrát išlo o srdečné stretnutia, ktoré zanechali dobrý dojem na oboch stranách – svedectvom z nich sú drobné darčeky, ktoré E. B. Lukáč dostal – dva malé predmety: dúhová sklenená ozdobná fajka a ručne vyrezávaná drevená soška zbojníka s valaškou v ruke. Oba predmety boli v minulom roku verejnosti prezentované na výstave Na okraji záujmu. Z literárnych zbierok Múzea mesta Bratislavy.

Sklená fajka – pijačka, Československo, skláreň Krásno nad Bečvou, 60. roky 20. storočia (dar pri besede s čitateľmi). Foto: © MMB, Sylvia Sternmüllerová
Sklená fajka – pijačka, Československo, skláreň Krásno nad Bečvou, 60. roky 20. storočia (dar pri besede s čitateľmi). Foto: © MMB, Sylvia Sternmüllerová
Drevená plastika zbojníka, výrobca Rezbár, Rajec, 1975 (dar pri besede s čitateľmi). Foto: © MMB, Sylvia Sternmüllerová
Drevená plastika zbojníka, výrobca Rezbár, Rajec, 1975 (dar pri besede s čitateľmi). Foto: © MMB, Sylvia Sternmüllerová