Pokál bratislavských (prešporských) strelcov z roku 1686
Zuzana Francová

Popri unikátnej kolekcii maľovaných streleckých terčov je vzácnou pamiatkou na bratislavský (prešporský) strelecký spolok aj honosný pokál z pozláteného striebra. Z archívnych materiálov je známe, že si ho spolok objednal 20. marca 1686 v nemeckom Augsburgu, známom ako kolíska tohto druhu zlatníckych artefaktov. Pokál mierne kónického tvaru, stojaci na troch guľovitých nohách, na plášti zdobí bohatý tepaný a cizelovaný dekor. Do okrúhlych medailónov sú vkomponované dve veduty – pohľad  na mesto Bratislavu (Prešporok) a na pevnosť Nové Zámky. Plochu okolo nich vypĺňa spleť rastlinných motívov a emblémy vojenskej výzbroje a výstroja. Veduta Bratislavy, lemovaná vencom z dubových listov, zachytáva panorámu mesta z petržalskej strany a zobrazuje hrad po pálffyovskej prestavbe z rokov 1635 – 1646. Nad vedutou sa nachádza pás s gravírovanými menami členov spolku: Johann Reingruber Schitzenmaister (strelecký majster) a Matthias Katscher Schitzenleutenand (strelecký poručík).

Veduta Nových Zámkov z vtáčej perspektívy, lemovaná palmovými a vavrínovými listami, zachytáva šesťcípu hviezdicovitú pevnosť obohnanú vodnými priekopami, s vlajúcimi tureckými zástavami na nárožných baštách. Zobrazuje bojový výjav ostreľovania Turkami okupovanej pevnosti habsburským cisárskym vojskom. Nad scénou je nápis: Neuheusel Erbaut Anno 1581 Von Turckhen Erobert Anno 1663 Von Kay. May. belägert den 7. July mit Sturmender handt erobert den 19. Aug. 1685. K pokálu patrí snímateľný vrchnák ukončený plastickou úchytkou v podobe stojaceho štítonosiča, jeho celková výška je 25 cm. Predlohou pre neznámeho augsburského zlatníka s monogramom MM (?) sa stali dobové rytiny. Dôvodom, prečo si prešporskí strelci objednali tento pokál ako svoju spolkovú trofej bola ich pravdepodobne priama účasť v protitureckých bojoch.

Pokál strelcov, tepané veduty, 1685
Pokál strelcov, tepané veduty, 1685
Pokál strelcov, tepané veduty, 1685
Pokál strelcov, tepané veduty, 1685
Pokál strelcov, tepané veduty, 1685
Pokál strelcov, tepané veduty, 1685