20.05.2022
17.30
Faustova sieň, Stará radnica
Vstupné: 3,00 €

+421 2 5910 0812
mmba@bratislava.sk

Údolné chrámy predstavovali monumentálne brány do pyramídových komplexov egyptských panovníkov. Jeden z nich sa našiel aj v Abúsíre, jednej z najvýznamnejších archeologických lokalít starovekého Egypta. Posledným tu pochovaným bol Niuserre, panovník 5. dynastie, kráľ Dolného a Horného Egypta. V rámci prednášky sa k problematike miesta posledného odpočinku Niuserreho vráti egyptológ Jaromír Krejčí, ktorý sa zúčastnil na archeologickej expedícii v tejto lokalite v roku 2019 a ktorý predstaví všetky zásadné objavy, ktoré sa archeologickej expedícii Univerzity Karlovej podarilo odhaliť.

Organizátorom podujatia je Nadácia Gedíd Aigyptos.

Vstupenky v predaji v pokladnici Starej radnice.

 

Pozrite si tiež

#MuzeumMestaBratislavy
Facebook Instagram Youtube