30.06.2023
termín poslania prihlášok
Stará radnica, Faustova sieň

Adresa doručenia prihlášok: 
vladimir.krajcovic@bratislava.sk

Múzeum mesta Bratislavy a Ústav pamäti národa pozývajú na konferenciu pri príležitosti 30. výročia Bratislavy ako hlavného mesta samostatnej Slovenskej republiky a 55. výročia schválenia zákona SNR o hlavnom meste SSR.

CALL FOR PAPERS

V roku 2023 si pripomíname už 30. výročie vzniku samostatnej Slovenskej republiky. Začiatkom 90. rokov 20. storočia tak vyvrcholilo zložité obdobie, v ktorom došlo k definitívnemu rozpadu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky na dva samostatné štáty. Rovnako si v tomto roku pripomíname 55. výročie schválenia zákona Slovenskej národnej rady o hlavnom meste Slovenskej socialistickej republiky Bratislave. Tieto udalosti zásadne ovplyvnili aj postavenie Bratislavy ako novodobej metropoly Slovenska. Pri príležitosti oboch výročí pripravuje Múzeum mesta Bratislavy v spolupráci s Ústavom pamäti národa konferenciu, ktorá sa uskutoční 13. septembra 2023.

Cieľom konferencie bude interdisciplinárna reflexia premeny mesta od vzniku federácie až do súčasnosti. Konferencia zároveň vytvorí priestor na diskusiu a umožní networking bádateľov a bádateliek z rôznych vedných odvetví. Zamerať by sme sa chceli na analýzu viacerých fenoménov:

  • Bratislava a jej postavenie ako hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky (1969 – 1989)
  • Budovanie a premena mesta po roku 1968 – koncept „veľkej“ Bratislavy
  • Družobné kontakty Bratislavy
  • Nežná revolúcia v Bratislave
  • Bratislava ako hlavné mesto Slovenskej republiky
  • Kultúrno-sociologické pomery v Bratislave
  • Architektúra mesta
  • Developeri ako fenomén mestskej výstavby
  • Transformácia mesta zo socializmu do kapitalizmu
  • Demografia v Bratislave

Záujemcovia o vystúpenie na konferencii môžu prihlásiť referát s rozsahom max. 20 min. 

Prednášajúci pošlú scan (pdf) vyplnenej a podpísanej prihlášky s názvom referátu, vrátane anotácie v rozsahu max. 100 slov e-mailom na adresu: vladimir.krajcovic@bratislava.sk, a to najneskôr do 30. júna 2023. 
Organizátori si vyhradzujú právo výberu príspevkov a stanovenia časového limitu. Príspevky z konferencie budú v podobe vedeckých štúdií po úspešnom recenznom konaní publikované v ročenke Bratislava. Zborník Múzea mesta Bratislavy. 


Miesto konferencie: 
Múzeum mesta Bratislavy, Faustova sieň

Termín konferencie:
13. september 2023

Organizátori: 
Múzeum mesta Bratislavy, Ústav pamäti národa

Adresa doručenia prihlášok: 
vladimir.krajcovic@bratislava.sk

 

Pozrite si tiež

Prevziať
#MuzeumMestaBratislavy
Facebook Instagram Youtube