17.08.2022
17.30
Stretnutie pred Grasalkovičovým palácom
Vstupné: 4,00 € / zľavnené 2,00 €.

+421 2 5910 0812
mmba@bratislava.sk

Aj napriek počiatočnému nadšeniu slovenských vojakov v mestských kasárňach zostala Bratislava aj po vypuknutí SNP naďalej centrom slovenskej vlády stojacej pevne na nemeckej strane. Na prechádzke, ktorú povedie kurátor Múzea mesta Bratislavy Vladimír Krajčovič, si povieme o odzbrojení bratislavskej vojenskej posádky, o príchode nových nemeckých okupačných orgánov a prejdeme sa po miestach a budovách, kde sa usídlili. Objavíme aj lokality, kde by ste v roku 1944 našli protiletecké kryty, no dnes už vôbec nepripomínajú svoje pôvodné využitie. Súčasťou prechádzky budú aj historické fotografie z týchto miest.

 

Pozrite si tiež

#MuzeumMestaBratislavy
Facebook Instagram Youtube