Celoročne prístupné verejnosti
Primaciálne nám. 3, Bratislava
Stará radnica, vstup z nádvoria
+421 2 5910 0847
mmba@bratislava.sk

Expozícia dejín mesta

Stála expozícia dejín mesta sa venuje dejinám obyvateľov Bratislavy na pozadí historických udalostí od novoveku až po súčasnosť.

Cieľom expozície je priblížiť návštevníkom históriu Bratislavy výberom najvýznamnejších okruhov z jeho histórie predstavených ako dejiny jeho obyvateľov. Skladba zbierkových predmetov múzea, priestorové členenie miestností a ich obmedzená rozloha limitovali časové obmedzenie prezentácie od stredoveku do konca 30. rokov 20. storočia. S najdôležitejšími udalosťami v meste po roku 1919 až do súčasnosti  má návštevník možnosť sa oboznámiť prostredníctvom filmu premietaného na záver prehliadky.

Expozíciu možno rozdeliť na niekoľko častí. Sú to samotné historické priestory Starej radnice s pôvodnou architektúrou a výzdobou, ktoré sú prezentované ako samostatné artefakty doplnené iba nevyhnutnými exponátmi. Prezentácia jednotlivých tém z dejín mesta je predstavená predovšetkým autentickými dobovými predmetmi zo zbierok múzea a panelmi s obrázkami a textami. Rozčlenená je na celky: správa mesta, korunovácie a šľachta, remeslá a cechy, obchod, priemysel a živnosti, spolky, Dunaj, privátny život, školstvo, divadlo a spoločenský život.

 

Pondelok zatvorené
Utorok 10.00 – 18.00
Streda 10.00 – 18.00
Štvrtok 10.00 – 18.00
Piatok 10.00 – 18.00
Sobota 10.00 – 18.00
Nedeľa 10.00 – 18.00
Posledný vstup vždy 30 minút pred zatvorením múzea.
 
Nový rok zatvorené
Veľkonočný pondelok zatvorené
Štedrý večer zatvorené
Prvý sviatok vianočný zatvorené
Druhý sviatok vianočný zatvorené
Silvester zatvorené
 

STARÁ RADNICA + APPONYIHO PALÁC
(vrátane Expozície dejín mesta, Expozície vinohradníctva a dočasných výstav)

Základné vstupné 8 €
Zľavnené vstupné
(deti od 6 do 15 rokov, študenti*ky, seniori*ky)
4 €
Rodinná vstupenka (2+3) 18 €
Rodinná vstupenka (1+2) 10 €
Školská skupina (za osobu) 2 €

Výstava BA 60 – 69. Šesťdesiate v Bratislave

Základné vstupné:

Zľavnené vstupné:

 

5 €

2,5 €

Veža Starej radnice (jednotné vstupné)

4 €
Školská skupina / veža SR (na osobu) 2 €

 

 

Voľný vstup
(deti do 6 rokov, ŤZP, ŤZP/S, pedagogický dozor – 1 osoba na 10 žiakov, držitelia kartičiek ICOM, členovia Zväzu múzeí na Slovensku a Asociace muzeí a galerií Českej republiky, Bratislava CARD)
0 €
MultiSport Card (platí iba pre vežu Starej radnice) 0 €

 

Pozrite si tiež

Galéria
Zobraziť galériu
#MuzeumMestaBratislavy
Facebook Instagram Youtube