01.05.2023 - 31.05.2023

02/59100817
lucia.zlochova@bratislava.sk

MÁJ V MMB

Obyvatelia Prešporka a ich profesie v 19. storočí // prednáška   

✹ Utorok 9. 5. 2023 o 17.30  ✹ Výstava Ľudia a mesto. Dejiny Bratislavy, Apponyiho palác  

Život obyvateľov mesta odjakživa formovalo aj ich zamestnanie. Zároveň ale platí, že tieto osobnosti zas formovali obraz mesta. O tom, aký bol spôsob života ľudí v rôznych profesiách v Prešporku v 2. pol. 19. storočia, ale aj o ich postavení v spoločnosti, bude počas prednášky hovoriť historička Jana Magdaléna Májeková z Historického ústavu SAV. Na príkladoch jednotlivcov predstaví vybrané povolania: pekári, obuvníci, obchodníci, kaviarnici, advokáti, lekári, redaktori, vinohradníci alebo majitelia domov. Povieme si ale aj o mestských zastupiteľoch a o situácii žien v meste v daných časoch.   

Vstupenky v predaji v pokladnici Starej radnice alebo na GoOut.net: https://bit.ly/3W6fGUh.

 

MIKRO: Majstri výroby a tovarov      

✹ Streda 10. 5. 2023 o 17.30  ✹ Expozícia dejín mesta, Stará radnica

 Zámočnícka, Klobučnícka, Nožiarska, Rybné námestie... Dnešné názvy ulíc a námestí v Bratislave, sú spomienkou na už skoro zabudnuté remeslá a cechy. Ich rozvoj nastal v období stredoveku a hlavným nositeľom výroby bol remeselník bývajúci v meste. Aké cechy v Bratislave pôsobili? A ktoré boli pre Bratislavu najvýznamnejšie? Prezrite si spolu s nami doklady majstrovského remesla v zbierkach MMB.  

Vstupenky v predaji v pokladnici Starej radnice alebo na GoOut.net: https://bit.ly/3LOI88h.

 

S(talking): Vtáctvo na Devíne // komentovaná prechádzka   

✹ Piatok 12. 5. 2023 o 17.30  ✹ Hrad Devín

Hrad Devín nie je len miestom historického, ale aj prírodného bohatstva. Po marcovom spoznávaní geologickej histórie tejto lokality pokračujeme v spoznávaní živočíchov – tentokrát budeme sledovať vtáctvo, ktoré v okolí hradu sídli. V jarných mesiacoch začínajú z teplých krajín prilietať a hniezdiť tu prvé operence. Spolu s ornitológom Jánom Dobšovičom sa vydáme po ich stopách. Na mieste bude k dispozícii monokulárny ďalekohľad, ale ak máte možnosť, odporúčame priniesť si aj vlastný.  

Vstupenky v predaji v pokladnici Starej radnice alebo na GoOut.net: https://bit.ly/42mqLT7.

 

DJ Saint Mark // Hodinový set    

✹ Piatok 12. 5. 2023 o 20.00  ✹ Dom U dobrého pastiera

Hodinový set na Židovskej ulici je späť aj tento rok. Počas piatkového večera si v Expozícii hodín v Dome U dobrého pastiera budete môcť pozrieť naše najstaršie slnečné hodiny alebo sledovať, ako sa menili spôsoby merania času. Pred budovou zaznie aj DJ set a tentokrát zahrá DJ Saint Mark – rezident akcie Batcave v bývalom Subclube, kde sa zameriaval na tanečnú undergroundovú hudbu 80. rokov, post punk a gothiku. Svoj hudobný horizont expandoval na queer akciách Tepláreň a Shame, ktoré mu boli od začiatku útočiskom. Verný svojej minulosti prekračuje žánrové hranice a mixuje body music, techno, industrial a dark wave.

Vstup do expozície ZADARMO.

 

NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ  V MMB ✹ sobota 13. 5. 2023  

 

Lektorské výklady na Hrade Devín // komentované prehliadky

✹ 10.15 / 12.15 / 14.00 / 16.30  ✹ Vstupné: vstupenka Noc múzeí a galérií  

Prehliadka sa začína v areáli pri budove cella memoriae (budova vyššie po chodníku od pokladnice) na hrade Devín. Hrad Devín píše svoje dejiny už viac ako 7000 rokov. Čo všetko sa počas nich udialo? Ako hrad vyzeral a ako sa vyvíjal? Kto ho vlastnil? Objavte minulosť hradu počas komentovanej prehliadky.

Vstup so vstupenkou Noci múzeí a galérií.

 

Nox v múzeu // nočná prehliadka 

✹ 21:30 / 21:45 / 22:00 / 22:15 ✹ Vstupné: vstupenka Noc múzeí a galérií + rezervácia cez GoOut.net

V Múzeu mesta Bratislavy pri príležitosti podujatia Noc múzeí a galérii zhasneme na hodinu svetlo a vy tak budete mať šancu prebádať jedinečný priestor Starej radnice a Apponyiho paláca potme. Prineste si baterku a posvieťte si spolu s nami na dejiny počas nočnej prehliadky s komentovaným sprievodom. 

Vstup na podujatie je podmienený kúpou jednotnej vstupenky na Noc múzeí a galérií: 5 €. Tú si môžete kúpiť v rámci objektov Múzea mesta Bratislavy alebo ďalších inštitúcií zapojených do NMaG 2023. Rezervácia (21:30 / 21:45 / 22:00 / 22:15) cez GoOut.net: https://bit.ly/3MdvctT zabezpečuje prednostný vstup na podujatie. 

Podujatie nie je bezbariérové. Rezerváciou vstupenky beriete na vedomie prípadné riziko súvisiace s obmedzenou viditeľnosťou v priestore.

Odporúčame priniesť si vlastnú baterku, prípadne telefón s LED bleskom. 

Vhodné pre deti od 3 rokov.

 

Kde sa cítime doma v rozpínajúcom sa meste? // rozhovor  

✹ Utorok 16. 5. 2023 o 17.30 ✹ Výstava Cesta (z) mesta vo Výstavnej sieni Starej radnice

Čo v nás vytvára pocit domova a na základe čoho sa identifikujeme so špecifickým miestom? Ako sa vyrovnávame s dramatickou premenou miest, kde pôvodné obyvateľstvo prežilo veľkú časť svojho života? Tieto a ďalšie otázky otvára výstava Cesta (z) mesta aj prostredníctvom filmu, ktorý vo výstave môžete vidieť. Jeho autorka, sociálna a vizuálna antropologička a etnologička Soňa Gyárfáš Lutherová sa o ňom bude rozprávať s humánnym geografom a kurátorom výstavy Pavlom Šuškom. Počas rozhovoru sa dozviete viac o príprave výstavy aj o výskume, ktorý jej predchádzal.  

Vstupenky v predaji v pokladnici Starej radnice alebo na GoOut.net: https://bit.ly/3O2Hqaa.   

 

Hrad, mesto a priestor medzi // prednáška  

✹ Štvrtok 18. 5. 2023 o 17.30 ✹ Výstava Ľudia a mesto. Dejiny Bratislavy, Apponyiho palác    

Obraz Bratislavy po stáročia charakterizoval tandem hradu na návrší a mesta obklopeného hradbami pod ním. Mesto sa medzitým rozrástlo v metropolu, ale historické centrum, aj keď prešlo mnohými zmenami, stále predstavuje významný prvok jeho identity. V súčasnom obraze centra sa stretávajú a prekrývajú rôzne časové vrstvy prítomné v podobe ulíc, budov alebo ich fragmentov, prípadne pamäťových alebo obrazových stôp ako záznamov toho, čo už zaniklo, a v neposlednom rade aj nerealizovaných vízií. Prednáška predstaví niekoľko sond do tohto komplexného časového a priestorového fenoménu sústredených predovšetkým na Bratislavský hrad, územie mesta kedysi vymedzené hradbami a priestor medzi nimi.  

Prednášku povedie Adam Korcsmáros, ktorý v súčasnosti pôsobí ako doktorand na Ústave dejín umenia SAV a na Katedre dejín a teórie umenia FF TU.  

Vstupenky v predaji v pokladnici Starej radnice alebo na GoOut.net: https://bit.ly/3O1qnFB.

 

SOBOTA V ANTICKEJ GERULATE 

 

Múzejná výprava: Rimania a Gerulata // rodinný program 

✹ Sobota 20. 5. 2023 o 15.00

Vydajte sa s nami na múzejnú výpravu a poďte objavovať tajomstvá Rimanov. Zoznámime sa s vývojom vojenského tábora Gerulata, ktorý bol zapísaný aj do zoznamu UNESCO. Ako vyzeral bežný deň rímskeho vojaka? Kto pri Gerulate ešte býval? Pozrieme sa spolu na prácu archeológa či archeologičky, preskúmame a odhalíme príbehy nájdených predmetov a zistíme, ako žili obyvatelia tábora.  

 Program je vhodný pre rodiny s deťmi vo veku 6 – 10 rokov. Vstupenky v predaji v pokladnici Starej radnice alebo na GoOut.net: https://bit.ly/41vKIpv.

Kapacita obmedzená, v prípade rezervácie alebo akýchkoľvek otázok nás kontaktujte emailom na zuzana.zahradnickova@bratislava.sk

 

Prechádzka rímskymi Rusovcami //  archeologická prechádzka   

✹ Sobota 20. 5. 2023 o 16.00

Čo sa nám po Rimanoch zachovalo v Rusovciach? Kedy vznikol, ako vyzeral a kam až siahal ich vojenský tábor? Gerulata bola objavená v 60. rokoch za rímskokatolíckym Kostolom sv. Márie Magdalény pod malým kopcom nazývaným Bergl. Začal sa systematický výskum polohy a archeologické výskumy pokračovali aj v iných častiach obce. Vznikala tzv. archeologická topografia Gerulaty. Počas komentovanej prechádzky vás archeologička Jaroslava Schmidtová prevedie nielen areálom Antickej Gerulaty, ale aj autentickými miestami obvodových obranných priekop štyroch stavebných etáp kastelu, civilnou osadou a pohrebiskami.  

Vstupenky v predaji v pokladnici Starej radnice alebo na GoOut.net: https://bit.ly/3nSBVA9 a pred podujatím aj na mieste, v pokladnici Antickej Gerulaty.

 

Úloha meštianstva v modernizačných procesoch pri prechode od stavovskej k občianskej spoločnosti (1780 – 1918) // vedecká konferencia  

✹ Štvrtok 24. 5. (začiatok o 9.00)  – 25. 5. 2023 (začiatok o 9.30) ✹ Faustova sieň, Stará radnica

Medzinárodná vedecká konferencia sa zaoberá nielen konceptualizáciou meštianstva ako sociálneho javu. Prednášatelia a prednášateľky prezentujú výsledky svojich výskumov v kontexte modernizácie, nacionalizácie a konfesionalizácie spoločnosti v stredoeurópskych súvislostiach. Prezentované budú sociálne skupiny, ktoré sa považovali za meštianske, resp. ktoré vníma súčasná historická veda ako meštianske.   

Vedecké podujatie organizujú Historický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i., Slovenská historická spoločnosť a Múzeum mesta Bratislavy.

 

Sun(DJ)set s Nightcall crew 

✹ Piatok 26. 5. 2023 o 19.00 ✹ Hrad Devín

Podvečer na Devíne vám počas nasledujúcich letných mesiacov obohatí Sun(DJ)set s vždy inou hudobnou „situáciou“ na rôznych unikátnych miestach hradného areálu. Okrem dobrej hudby si užijete atmosféru Hradu Devín pri západe slnka a scenériu okolitej krajiny. Cyklus odštartuje Nightcall crew, ktorá je bratislavskej párty scéne dobre známa. Organizujú eventy so zameraním na synthwave/retrowave; vyvíjajú videohry, robia komiksy, zbierajú starú elektroniku a vydávajú lokálnu hudbu na páskach a digitálne. Na Devíne sa vám počas Sun(DJ)setu predstavia v trojici Computerboy, Synthmage a Daniel Jackson.  

Vstupenky v predaji v pokladnici Starej radnice alebo na GoOut.net: https://bit.ly/3oh3u6i.

 

Hviezdne glóbusy – predchodcovia planetárií? // prednáška  

✹ Utorok 30. 5. 2023 o 17.30 ✹ Expozícia dejín mesta, Stará radnica  

V Starej radnici môžete krátkodobo vidieť vystavený glóbus hviezdnej oblohy zo zbierok Múzea mesta Bratislavy, na ktorom v súčasnosti prebiehajú reštaurátorské práce. Predtým ako sa glóbus znova vráti do reštaurátorského ateliéru, máte možnosť si ešte raz vypočuť prednášku Juraja Kubicu zo združenia Slovenské planetáriá. Prečo sú súhvezdia na glóbuse nakreslené zrkadlovo? Do akého prostredia bol glóbus určený a aký je jeho podstavec? Prednášku doplnia príklady slávnych diel z minulosti a rozprávanie o histórii snáh o výstavbu planetária v Bratislave, pretože práve planetáriá sú nástupníkom hviezdnych glóbusov.  

Vstupenky v predaji v pokladnici Starej radnice alebo na GoOut.net: https://bit.ly/41PyS9Z.

  

  

 

 

 

 

 

 

Pozrite si tiež

#MuzeumMestaBratislavy
Facebook Instagram Youtube