01.03.2023 - 31.03.2023

MAREC V MMB

„Ikea“ na egyptský spôsob alebo Vybavenie starovekej modernej domácnosti // prednáška   

Piatok 3. 3. 2023 / 17.30  ✹ Faustova sieň, Stará radnica   

Keď sa povie staroveký Egypt, väčšine ľudí napadnú múmie, panovníci a poklady ukryté v hrobkách. Starovekí Egypťania a Egypťanky však boli obyčajní ľudia, ktorí prežívali svoj život podobne ako my. O tom svedčia práve bežné veci ich každodenného života, ktoré nachádzame najčastejšie pri archeologických výskumoch miest, kde bývali. Ako vyzeralo vybavenie staroegyptskej kuchyne, spálne či obývacej izby? V prednáške sa dozvieme, aké boli vtedajšie „trendy“ v bývaní a kde a ako si Egypťania obstarávali vybavenie svojich domácností. Prednáškou bude sprevádzať Mag. Lucia Hulková, PhD., ktorá je egyptologička a doktorandka na Viedenskej univerzite. Spolupracuje tiež na archeologických výskumoch na Elefantíne, v Abyde a v Sudáne. 

Organizátorom podujatia je Nadácia Gedíd Aigyptos. 

Vstupenky v predaji v pokladnici Starej radnice. 

 

MIKRO: Viera a umenie     

✹ Streda 8. 3. 2023 / 17.30  ✹ Expozícia dejín mesta, Stará radnica   

Dlhé roky plnila cirkev v spoločnosti dôležitú funkciu, ktorá bola prepojená so svetským životom. Súčasťou mestského prostredia Bratislavy boli, tak ako aj v iných mestách, kostoly a kláštory. Tie okrem zaujímavej architektúry zanechali aj iné hmotné predmety. Aké dôkazy sa nám dochovali? Ako sa tieto predmety používali? Príďte nazrieť do zbierok MMB, ktoré odrážajú prejavy viery formou umenia. 

Podujatie je súčasťou nového formátu podujatí pod názvami MAKRO a MIKRO, skrz ktoré budete môcť spoznávať expozície a objekty MMB. Komentované prehliadky a výklady sú vedené zaškolenými lektormi a lektorkami MMB. 

Vstupenky v predaji v pokladnici Starej radnice alebo na GoOut.net: http://bit.ly/3ZCCviV.   

 

Na čom je postavený hrad Devín? // komentovaná prechádzka     

✹ Nedeľa 12. 3. 2023 / 15.30  ✹ Hrad Devín 

Položili ste si pri návšteve hradu Devín otázku, aká je úplne najstaršia história hradného vrchu? Čo sa dialo na sútoku Moravy a Dunaja napríklad pred 400 miliónmi rokov? Odpoveďou pre vás bude komentovaná prehliadka hradu so zameraním na geologickú históriu a morfologický vývoj horninovo najpestrejšieho hradného vrchu na Slovensku, ktorý je geologickou miniatúrou susednej Devínskej Kobyly. V pestrosti hornín nemá devínsky hradný vrch na Slovensku obdobu a je veľmi dobrou a prístupnou exkurznou lokalitou. Na poznanie geologickej stavby nadväzuje aj použitie stavebných kameňov v histórii výstavby hradu, ktoré sú viditeľné v jeho múroch. Geologickými zaujímavosťami hradu vás bude sprevádzať Ján Madarás, vedecký pracovník z Ústavu vied o Zemi Slovenskej akadémie vied.  

Vstupenky v predaji na GoOut.net: http://bit.ly/3SJYceI.

 

Firma Pittel a Brausewetter. Budovanie industriálnej Bratislavy // prednáška 

✹ Utorok 14. 3. 2023 / 17.30  ✹ Výstava Ľudia a mesto. Dejiny Bratislavy, Apponyiho palác

Na prelome 19. a 20. storočia sa jedným z hlavných centier industrializácie v Uhorsku stala Bratislava. Rozvíjal sa tu najmä chemický, textilný, elektrotechnický a potravinársky priemysel. Kľúčový podiel na stavbe viacerých podnikov uvedených odvetví (Dynamit Nobel, Apollo, Cvernovka, Danubius, Klinger, Stollwerck) mala bratislavská firma Pittel a Brausewetter, ktorá sa stala známa ako priekopník betónového staviteľstva v celej strednej Európe. Odvrátenou stránkou industriálneho rozvoja však boli environmentálne záťaže po uvedených stavbách, ktoré riešime až do súčasnosti. O týchto témach bude hovoriť samostatný vedecký pracovník Historického ústavu SAV, Ľudovít Hallon. 

Vstupenky v predaji v pokladnici Starej radnice alebo na GoOut.net: http://bit.ly/41F0wYs.

 

Bratislavskí hodinári // kurátorská prednáška  

✹ Streda 15. 3. 2023 / 17.30  ✹ Múzeum hodín, Dom u dobrého Pastiera

Nazrite do expozície Múzea hodín ešte pred jej oficiálnym otvorením. Počas kurátorskej prednášky, ktorou bude sprevádzať Zuzana Francová, kurátorka MMB, sa dozviete viaceré zaujímavosti z histórie hodinárstva v Bratislave. Vedeli ste, že tradície hodinárskeho remesla v našom meste siahajú až do obdobia neskorého stredoveku? Alebo že v roku 1776 v Prešporku vznikol samostatný cech hodinárov, jediný svojho druhu na Slovensku? Od 17. do 19. storočia tu máme doloženú činnosť väčšieho počtu hodinárskych majstrov zhotovujúcich rôzne druhy veľkých aj malých hodín. Prostredníctvom vybraných exponátov predstavíme niektorých významných hodinárov, ktorých výrobky patria ku skvostom múzejnej zbierky historických hodín.  

Vstupenky v predaji v pokladnici Starej radnice alebo na GoOut.net: http://bit.ly/3y7kbTk.

 

Hérodotos v Egypte // prednáška  

✹ Piatok 17. 3. 2023 / 17.30  ✹ Faustova sieň, Stará radnica

Hérodotos ako neúnavný cestovateľ a pozorovateľ života v Egypte, ktorý navštívil v období prvej perzskej okupácie (525 – 404 pred Kr.), prezentuje svoje Aigyptios logos, týkajúce sa rôznych stránok egyptskej civilizácie, až príliš nekriticky, sústreďujúc sa len na určité lokality a určité spoločenské vrstvy. Jeho informovanosť bola nezriedka problematická, vyplývajúca z možnosti, že plne nepochopil zmysel údajov, ktoré mu poskytovali jeho egyptskí sprievodcovia. Všetky jeho nedostatky dnes odhaľujú a uvádzajú na správnu mieru archeologické nálezy, ale i písomné pramene. Prednášajúca doc. PhDr. Květa Smoláriková, Ph.D., vyštudovala egyptológiu a klasickú archeológiu na FF UK v Prahe. V súčasnosti pôsobí ako docentka egyptológie v Českom egyptologickom ústave FF UK v Prahe.  

Organizátorom podujatia je Nadácia Gedíd Aigyptos. 

Vstupenky v predaji v pokladnici Starej radnice. 

 

Mesto v hradbách // rodinný program 

✹ Sobota 18. 3. 2023 / 14.00  ✹ Výstava Ľudia a mesto. Dejiny Bratislavy, Apponyiho palác

Už si niekedy obdivoval/a stredoveké mestá a ich fascinujúce hradby? Aj Bratislava ich kedysi mala, ale dnes z nich stojí už len malá časť. Ako teda asi vyzeralo mestom s hradbami? A čo všetko stredoveká Bratislava mala a poznala? Na workshope vo výstave Ľudia a mesto sa spolu pozrieme na modely mesta v hradbách a porozprávame sa o ich funkcii. Tiež sa dozvieme viac o živote v meste. Následne si spolu vytvoríme svoje mesto v hradbách s jeho budovami, uličkami a obyvateľstvom. 

Program je vhodný pre rodiny s deťmi vo veku 6 – 10 rokov.  

Vstupenky v predaji v pokladnici Starej radnice alebo na GoOut.net: http://bit.ly/3J5A8PW.

Rezervácie na zuzana.zahradnickova@bratislava.sk  

 

Kolektívna identita vs. „kolektivizácia“ identity // prednáška 

✹ Štvrtok 23. 3. 2023 / 17.30  ✹ Faustova sieň, Stará radnica

V 19. storočí sa ľudia v mestách združovali do spolkov, v ktorých sa nielen socializovali, ale prebiehalo v rámci nich aj konštruovanie kolektívnych identít a formovanie občianskej spoločnosti. Takéto združovanie bolo dobrovoľné a spontánne a prispievalo k prirodzenej diferenciácii mestského spoločenstva. S výmenou režimov v 20. storočí sa tieto princípy menia. Do súkromných a voľnočasových aktivít ľudí vstupuje štátna moc. Príkladom takéhoto vynúteného kolektívneho združovania sú napríklad oslavy Prvého mája, členstvo v pionierskom hnutí či členstvo v komunistickej strane, prostredníctvom ktorých vládnuci režim potvrdzoval svoje postavenie. O rôznych aspektoch združovania v priebehu 19. až 20. storočia budú v rámci dvojprednášky hovoriť historičky Elena Mannová a Marína Zavacká.   

Vstupenky v predaji v pokladnici Starej radnice alebo na GoOut.net: http://bit.ly/41OS5d8.

 

Ľudia a mesto: After ´89 // DJ set 

✹ Nedeľa 26. 3. 2023 / 18.00  ✹ Výstava Ľudia a mesto. Dejiny Bratislavy, Apponyiho palác

Výstava Ľudia a mesto. Dejiny Bratislavy predstavuje obraz mesta a jeho obyvateľov a obyvateliek od konca 13. storočia po rok 1989. Príbeh mesta sa tu ale nekončí a nekončí sa ani výstava. Pri príležitosti jej predĺženia pre tento deň predlžujeme aj jej otváracie hodiny. Práve 90. roky, ktoré ohraničujú časovú os vo výstave, budú leitmotívom večera. Prejsť sa priestormi večerného Apponyiho paláca a cestovať spolu s nami v čase a dejinami Bratislavy budete môcť v sprievode slovenskej, ale aj zahraničnej hudby z tohto obdobia, ktorej výber si pre vás pripravila DJ Tea Tralna. Tá svoje sety vníma ako príbeh, ktorý konštruuje (a dekonštruuje) v duchu súčasnej post-klubovej estetiky. Hudobne ju bavia hlavne veci, ktoré nie sú priamočiare a predvídateľné.  

Výstavu Ľudia a mesto odteraz budete môcť navštíviť až do 9. júla 2023. 

Vstupenky v predaji v pokladnici Starej radnice alebo na GoOut.net: http://bit.ly/3mdx3Ex.    

 

Odievanie v starom Egypte // prednáška 

✹ Piatok 31. 3. 2023 / 17.30  ✹ Faustova sieň, Stará radnica

Od vynájdenia spôsobov spracovania rastlinných a živočíšnych vlákien, ich splietania a tkania sa textilné výrobky stali nezastupiteľnými v najrôznejších aspektoch ľudských spoločností. Látky a výrobky z nich predstavovali veľmi dôležitú komoditu sprevádzajúcu každodenný život človeka. Najbežnejšími textíliami, s ktorými sa ľudia stretávali, bolo, prirodzene, oblečenie. Počas prednášky bude reč o tom, ako a z čoho sa látky v starovekom Egypte vyrábali a aké archeologické pramene k celému procesu výroby máme doložené. Ukážeme si, do čoho sa odievali bežní dedinčania a dedinčanky aj panovníci. Prednáškou bude sprevádzať Mgr. Dorotea Wollnerová, ktorá je doktorandkou Českého egyptologického ústavu Univerzity Karlovej. Zaoberá sa najmä výskumom staroegyptského textilu, ale venuje sa aj jazyku – náboženským textom a literatúre. Pravidelne sa podieľa na výskumoch na českej archeologickej koncesii v Abúsíre v Egypte.  

Organizátorom podujatia je Nadácia Gedíd Aigyptos. 

Vstupenky v predaji v pokladnici Starej radnice. 

 

--------------------
Upozorňujeme návštevníkov, že v priebehu podujatí môže byť vyhotovený fotografický a/alebo video záznam za účelom propagácie podujatí a činnosti Múzea mesta Bratislavy.

 

Pozrite si tiež

#MuzeumMestaBratislavy
Facebook Instagram Youtube