27.09.2023 - 30.11.2024
Michalská veža
Jedna z dominánt bratislavského centra, Michalská veža, ktorú spravuje Múzeum mesta Bratislavy, je opäť sprístupnená verejnosti spolu s novou výstavou.

Michalská veža, jedna z dominánt centra Bratislavy s vyše 700-ročnou históriou a posledná zachovaná z pôvodne štyroch mestských brán, bola postavená skôr, ako sa Bratislava v roku 1291 udelením mestských privilégií oficiálne stala mestom. Vzhľad a hlavná funkcia veže sa počas jej existencie menili, avšak dodnes predstavuje najmä doklad vyspelého fortifikačného systému Bratislavy. Cez prejazd veže navyše viedli v daných obdobiach dôležité cesty.

Po generálnej obnove, ktorá prebehla v rokoch 2021 – 2022, sprístupňujeme Michalskú vežu aj s novou výstavou.

Cieľom výstavy Michalská veža: po rekonštrukcii je ukázať pamiatku so všetkými historickými vývojovými vrstvami. Jej fasáda má po rekonštrukcii zjednocujúci, dominantne barokový výraz v bielej farebnosti, ktorá je pre Michalskú vežu v posledných desaťročiach typická. Vnútri sa veža mení na múzejný exponát. Namiesto donedávna vystavených historických zbraní preberá funkciu hlavného exponátu samotná pamiatka.

Tento prístup dovoľuje odhaliť aj staršie vrstvy a materiály, ktoré by inak pred očami návštevníčok a návštevníkov zostali skryté pod vrstvou zjednocujúcej omietky, a necháva nás spoznať históriu stavebného vývoja a postupnej premeny funkcie veže. Jej priestory, ktoré by inak slúžili ako výstavné miestnosti či miesto tranzitu, teraz poskytujú možnosť pre zastavenie sa a hlbšie spoznávanie histórie pamiatky.

S Michalskou vežou súvisí aj stredoveký barbakán – súčasť mestského opevnenia, na ktorého pôdoryse neskôr vyrástli meštianske domy. V jednom z nich je dodnes zachovaná Lekáreň U Červeného raka, ktorá funguje ako návštevnícke centrum, kde si môžete kúpiť vstupenky na Michalskú vežu.

Dočasná výstava, Michalská veža: po rekonštrukcii rešpektuje chronológiu vývoja veže, pričom najstaršie etapy sú prezentované v jej najnižšej a najstaršej časti. Stúpanie nahor je analógiou prechodu jednotlivými etapami vývoja veže až k súčasnosti. Výstava približuje vybrané témy z dejín veže: stavebný vývoj veže a barbakánu, sochu Archanjela Michala s časovou schránkou, zvony, vežové hodiny a cibuľovitú strechu. Samostatnou kapitolou je téma obnovy tejto pamiatky. 

VÝSTAVA JE OTVORENÁ OD 27. 9. 2023.

----

OTVÁRACIE HODINY

Streda – pondelok // 10.00 – 18.00

Utorok – zatvorené

Posledný vstup vždy 30 minút pred zatvorením múzea.

----

VSTUPENKY

Predaj vstupeniek na mieste v Lekárni U červeného raka.

Základné vstupné: 6 €
Zľavnené vstupné (deti od 6 do 15 rokov, študenti*ky, seniori*ky): 4 €

Rodinná vstupenka (2+1): 14 €
Rodinná vstupenka (2+2): 14 €
Rodinná vstupenka (2+3): 14 €
Rodinná vstupenka (1+2): 14 €
Rodinná vstupenka (1+1): 8 €
Rodinná vstupenka (1+2): 8 €

Školská skupina (na osobu): 2 €

----

Michalská veža: po rekonštrukcii

✹ Námet: Michal Augustovič & Daniel Hupko

✹ Scenár a kurátorská koncepcia: Michal Augustovič

✹ Odborná spolupráca: Patrik Baxa, Eva Falbová, Štefan Holčík, Daniel Hupko & Zuzana Palicová

✹ Architektonické riešenie: Zbyněk Baladrán

✹ Grafický dizajn: Magdaléna Scheryová

 

Mediálni partneri: RTVS, Rádio Devín, Rádio_FM, Historická revue, Citylife.sk, IN.BA

Partner výstavy: PamArch, s. r. o.

 

Pozrite si tiež

#MuzeumMestaBratislavy
Facebook Instagram Youtube