20.09.2023
Začiatok o 17.30
Stará radnica
Faustova sieň

02/59100817
lucia.zlochova@bratislava.sk

Do konca septembra máte v Starej radnici jedinečnú možnosť vidieť originál zreštaurovanej sochy cisára Maximiliána, ktorá pochádza z renesančnej fontány na dnešnom Hlavnom námestí.

Postrehy z reštaurovania sochy Maximiliána // prednáška

Reštaurovanie realizovali Vanesa Višváderová a Miriam Kočišková pod vedením doc. Gabriela Štrassnera na pôde Vysokej školy výtvarných umení. Hoci bola socha vplyvom času značne poškodená, reštaurátorky sa snažili do originálu minimálne zasahovať a rešpektovať autenticitu pôvodného diela. Počas podujatia vás oboznámia s procesom svojej práce a jej princípmi. 

Vstupenky v predaji v pokladnici Starej radnice alebo na GoOut.net.: https://goout.net/sk/postrehy-z-restaurovania-sochy-maximiliana/szcnykw/.

 

Pozrite si tiež

#MuzeumMestaBratislavy
Facebook Instagram Youtube