18.05.2024 - 31.10.2024
Hrad Devín
Muránska 10, MČ Devín

michal.nosek@mmb.sk

Pozor, hranica! Devín v železnej opone 1948 - 1989 // otvorenie výstavy

Železná opona, v 20. storočí rozdeľujúca Európu na dva nepriateľské bloky, patrí k najznámejším symbolom studenej vojny. Predstavovala najmä ekonomickú a politickú bariéru medzi Západom a Východom, no v krajinách sovietskeho bloku mala aj svoju fyzickú podobu, brutálne zasahujúcu do života obyvateľstva. Vo vtedajšom Československu mala dĺžku 920 kilometrov vrátane niekoľko kilometrov dlhého devínskeho úseku. 

Výstava Pozor, hranica! Devín v železnej opone poskytuje pohľad na dejiny hradu a jeho okolia v kontexte železnej opony a totalitných rokov 1948 – 1989. Predstavujeme v nej vznik a fungovanie militaristického režimu na devínskom úseku stráženej hranice, rozsah opatrení aj ich dopad na dianie v mestskej časti Devín. Železná opona svojou existenciou poznačila životy mnohých ľudí, často veľmi tragicky. Preto pokladáme za dôležité upozorniť aj na niekoľko konkrétnych ľudských osudov spojených so snahou o útek z totalitného Československa práve cez devínsky hraničný úsek. 

Touto výstavou chceme návštevníčkam a návštevníkom ponúknuť aj možnosť zamyslieť sa nad modernými dejinami Slovenska a strednej Európy a nad úlohou, ktorú v nich zohrával hrad Devín. Ten totiž nie je „iba“ dôležitou historickou, archeologickou či prírodnou lokalitou. Je tiež významným pamätným miestom s veľkým symbolickým významom nielen pre Slovákov a Slovenky, ale aj pre ďalšie národy strednej Európy. Napokon, nie je náhoda, že pochod Ahoj, Európa!, jedna zo zásadných udalostí sprevádzajúcich pád železnej opony v stredoeurópskom priestore, je do značnej miery spojený práve s Devínom. Veríme, že aj takýmto spôsobom dokážeme prispieť k hlbšiemu poznaniu našej nedávnej minulosti a k formovaniu verejnej debaty o nej.  

 

 • Námet, scenár a kurátorská koncepcia: Milan Zálešák 
 • Spoluorganizátor výstavy: Ústav pamäti národa
 • Texty a odborná spolupráca: Peter Mikle, Milan Zálešák, Peter Jašek 
 • Odborné posúdenie: Lenka Lubušká 
 • Architektonické riešenie: Viktor Agócs, Linda Mendelová 
 • Grafické riešenie: Simona Hojsíková, Magda Scheryová 
 • Jazyková korektúra textov: Soňa Gregorová 
 • Anglický preklad textov: Jana Levická 
 • Produkcia: Linda Mendelová, Michal Nosek 
 • Realizácia: SPF Engineering s.r.o., MEDCOM, Múzeum mesta Bratislavy
 • Vystavené predmety zapožičal: Peter Mikle 
 • Fotografie: Ústav pamäti národa, Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Múzeum mesta Bratislavy

 

Pozrite si tiež

#MuzeumMestaBratislavy
Facebook Instagram Youtube