01.04.2023
Antická Gerulata
Gerulatská 7, MČ Rusovce
UNESCO lokalita
Antická Gerulata v bratislavských Rusovciach otvorí 1. apríla novú sezónu. Ako súčasť stálej expozície s názvom Gerulata na hraniciach rímskej ríše pribudne interaktívny virtuálny 3D model, ktorý návštevníkom a návštevníčkam predstaví podobu tábora a civilnej osady v priebehu 3. – 4. storočia.

Virtuálna Gerulata // interaktívny 3D model

3D model ponúkne možnosť virtuálnej prechádzky po tábore, zaujímavé informácie o živote jeho obyvateľstva i digitalizované archeologické nálezy. Digitálne vrstvy výstavných projektov a expozícií, ktoré Múzea mesta Bratislavy (MMB) v poslednom čase prináša, sú odpoveďou na aktuálne svetové trendy v prezentácii kultúrneho dedičstva vrátane využívania digitálnych technológií.

Rímsky tábor (kastel) Gerulata, kedysi súčasť dunajskej časti Limes romanus – ochrannej línie Rímskej ríše –, je jednou z najvýznamnejších expozícií Múzea mesta Bratislavy (MMB) a od roku 2021 aj súčasť svetového dedičstva UNESCO. Keďže z reálnych stavieb sa zachovali už len fragmenty, predstaviť si podobu tábora iba na základe textových opisov môže byť náročné. Práve preto vznikol virtuálny 3D model s cieľom predstaviť publiku komplexnejšiu podobu Antickej Gerulaty v danom období. 

Pri návrhoch predpokladanej vizualizácie rímskeho vojenského tábora a priľahlej civilnej osady (vicus ) autorský tím vychádzal z výsledkov archeologických výskumov, ktorých sa dlhé roky zúčastňovala aj archeologička a kurátorka MMB PhDr. Jaroslava Schmidtová. Zohľadnené boli aj poznatky o iných rímskych táboroch na dunajskej časti Limes romanus. Výsledný interaktívny 3D model ponúka prechádzkový mód, v rámci ktorého návštevníci a návštevníčky budú môcť s pomocou game padu interaktívne spoznávať priestory Gerulaty, prechádzať sa po tábore a na niektorých miestach získať zaujímavé informácie o každodennom živote obyvateľstva tábora. Digitálnu podobu dostali veliteľské budovy – principia a praetoria –, kasárne, sýpka, sklad a nemocnica, pomocou ktorých bol zabezpečený plynulý chod života v tábore. Model okrem toho ponúkne možnosť detailne si prezrieť najzaujímavejšie archeologické nálezy z Gerulaty, ktoré boli s týmto cieľom zdigitalizované.  

Fond na podporu umenia poskytol MMB finančnú dotáciu vo výške 20 000 eur a spolufinancovaním zo strany múzea tak mohol vzniknúť jedinečný projekt, ktorý atraktívnou a súčasnou formou sprístupňuje kultúrne dedičstvo. MMB má ambíciu projekt naďalej rozvíjať a vzniknutý model rozširovať o ďalšiu funkcionalitu a možnosti prezentácie a využitia napr. v oblasti vzdelávania. Rovnako plánuje zvyšovať kvalitu návštevníckeho zážitku tejto historicky významnej a návštevnícky atraktívnej lokality.   

Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu. 

 

Pozrite si tiež

#MuzeumMestaBratislavy
Facebook Instagram Youtube