Zbierka fotografií z pozostalosti J. N. Batku

 
 

Fotografie z pozostalosti Jána Nepomuka Batku

Zbierku tvorí vzácny súbor fotografií z pozostalosti mestského archivára Jána Nepomuka Batku, významnej osobnosti kultúrnej histórie Bratislavy.

Vzácny súbor viac ako 600 fotografií pochádza z pozostalosti mestského archivára Jána Nepomuka Batku (1845 – 1917), významnej osobnosti kultúrnej histórie Bratislavy v 2. polovici 19. storočia a na začiatku 20. storočia. Zastúpené sú v ňom tri tematické skupiny: ateliérové fotografie, ktoré majú prevažne súvis so súdobým svetom hudby (najmä portréty rôznych osobností, často s ich rukopisnými dedikáciami, snímky dokumentujúcerôzne udalosti a tiež zábery na výtvarné pamiatky spojené s hudbou – nachádzajú sa medzi nimi najmä kabinetky a vizitky vyhotovené vo významných bratislavských, viedenských a budapeštianskych fotografických ateliéroch), fotografie s bratislavskými motívmi – exteriérové zábery z mesta aj pohľady na niektoré významné architektonické pamiatky (hlavne profánne a sakrálne stavby) a fotografie architektonických, maliarskych a sochárskych pamiatok z rôznych krajín Európy (zväčša Taliansko – napr. Florencia, Pisa, Rím, Bologna, Pompeje, ale aj Grécko–Olympia, ostrov Chios, Francúzsko – Paríž, Španielsko – Granada, Nemecko, Anglicko, Rusko – Petrohrad, Moskva či Turecko –Konstantinopol).

Oltár s Donnerovým súsoším sv. Martina v Dóme sv. Martina, foto Körper, Bratislava
Oltár s Donnerovým súsoším sv. Martina v Dóme sv. Martina, foto Körper, Bratislava
Klavírny virtuóz a skladateľ Ernest Dohnányi, 1913, fotoateliér Kozics, Bratislava
Klavírny virtuóz a skladateľ Ernest Dohnányi, 1913, fotoateliér Kozics, Bratislava
Florencia, brána baptistéria
Florencia, brána baptistéria

Ján Batka túto zbierku fotografií zozbieral čiastočne vďaka kontaktom s významnými osobnosťami svojej doby, ako aj počas svojich početných ciest za umením. Súbor je zaujímavý i z hľadiska fotografických techník: sú v ňom zastúpené albumínové fotografie, ale aj kolódiové pozitívy a ojedinele sa vyskytujútiež želatínové fotografie.

Galéria
Zobraziť galériu
#MuzeumMestaBratislavy