Zbierka hračiek a profánneho textilu

 
 

Hračky a profánny textil

Hračky pochádzajú najmä z bratislavských rodín a tvoria významnú kolekciu v rámci podobných zbierok na Slovensku. Profánny textil tvoria odevy, textilné doplnky interiéru od 18. do konca 20. storočia.

Zbierka profánneho textilu a hračiek sa ako samostatná zbierka vyčlenila až v roku 2003, dovtedy bola súčasťou fondu novších dejín. Základy obidvoch súborov sa však začali formovať už v prvých desaťročiach po vzniku múzea.
K výraznému nárastu zbierky hračiek došlo v rokoch 1970 – 1985 a v poslednom období, kedy sa pozornosť zamerala aj na dokumentáciu artefaktov z druhej polovice 20. storočia.
Súbor v počte vyše 2 700 predmetov poskytuje prehľad o základných okruhoch hračiek a hier z obdobia od polovice 19. do konca 20. storočia, s akými sa hrávali predovšetkým deti z bratislavských domácností. Sú to hračky pre najmenšie deti v podobe zvukových figúrok z gumy či jednoduchých drevených hračiek. Pre väčšie deti sú to bábiky, kočíky, zvieratká, autíčka, železnica a hračky dokumentujúce rôzne profesie. Zariadenie domácnosti je zastúpené rôznym nábytkom, kuchyňou aj riadikmi na varenie či stolovanie. Do tejto kategória môžeme zaradiť aj okruh hygieny v podobe kúpeľní, pračiek, či iných predmetov na udržiavanie čistoty.

Zariadenie kuchynky Nemecko, 1910 – 1925
Zariadenie kuchynky Nemecko, 1910 – 1925
Bábiky -  dievčatko a chlapček , Bruno Schmidt  Waltershausen, Nemecko 1904 – 1915
Bábiky - dievčatko a chlapček , Bruno Schmidt Waltershausen, Nemecko 1904 – 1915
Secesný obrus s obrúskami, 1900 – 1920
Secesný obrus s obrúskami, 1900 – 1920

Samostatnú skupinu predstavujú kocky, skladačky, stavebnice, rozličné hry zručnosti a spoločenské i kartové hry. Na záver môžeme spomenúť ešte bábky a bábkové divadlo. Zhruba do polovice 20. storočia to boli predovšetkým hračky nemeckej proveniencie, neskôr ich nahradila produkcia z krajín socialistického sektora. Prím zohrávalo Československo, predovšetkým hračky a hry z českých podnikov, viacerých s tradíciou už z medzivojnového obdobia.  Zbierku hračiek považujeme za významnú kolekciu v rámci podobných zbierok na Slovensku.
Skupina profánneho textilu obsahuje odevy, odevné a textilné doplnky interiéru od 18. do konca 20. storočia. Jej tvorba neprebiehala systematicky a z tohto dôvodu v súčasnosti nie je zameraná na dokumentáciu dobovej módy ale hlavne na dokumentáciu artefaktov bratislavskej proveniencie, respektíve predmetov viažucich sa ku konkrétnym pôvodným vlastníkom. Kolekcia odevov ako celok poskytuje priebežný prehľad dámskych, pánskych a detských odevov a ich doplnkov ako sú napr. kabelky, topánky, klobúky, rukavičky, vejáre, vreckovky či bielizeň. Textilné doplnky interiéru dokumentujú najmä obrusy, dečky, prikrývky, závesy, záclony, uteráky a posteľnú bielizeň. Aj napriek torzovitosti zbierky textilu v počte takmer 4 300 predmetov sa v nej nachádza viacero hodnotných a jedinečných artefaktov.

Galéria
Zobraziť galériu
#MuzeumMestaBratislavy