Zbierka literárneho fondu

 
 

Literárny fond

Zbierku s rozsahom viac ako 4700 predmetov tvoria rôznorodé predmety – rukopisy, knihy a bibliofílie, osobné predmety pamiatkového charakteru osobností literárneho a kultúrneho života.

Prevzatie osobnej, umeleckej a písomnej pozostalosti Janka Jesenského v roku 1958 a prevádzkovanie jeho posledného bytu ako jednej zo stálych expozícii múzea boli podnetom k hlbšiemu záujmu o dokumentáciu literárneho a v širšom slova zmysle aj kultúrneho života v Bratislave. Vtedajšiemu Mestskému múzeu v Bratislave sa v roku 1963 podarilo získať dva hodnotné súbory predmetov s priamym vzťahom k osobnostiam kultúrneho života mesta – manželom Gregorovcom (spisovatelia Jozef Gregor Tajovský a Hana Gregoprová) a hudobnému skladateľovi Jánovi Levoslavovi Bellovi. Nasledovalo niekoľko menších akvizícii literárneho charakteru, až v roku 1975 do svojej správy múzeum prevzalo pozostalosť manželov Bagarovcov (režisér, pedagóg a herec Andrej Bagar a jeho prvá manželka tanečnica a pedagogička Marta Bagarová, rod. Pokorná), ktorá sa stala podnetom na založenie samostatnej zbierky Literárny fond.

Do nej boli následne preradené aj dávnejšie získané, vyššie spomínané súbory. Napriek svojmu názvu zbierka nebola zameraná výlučne na literatúru, naopak, už prvé cielené akvizície z roku 1971 dokladajú širší zberateľský cieľ – záujem o komplexnú dokumentáciu kultúrneho života v Bratislave.

Dioptrické okuliare Daniela Okáliho, s puzdrom, okolo roku 1965
Dioptrické okuliare Daniela Okáliho, s puzdrom, okolo roku 1965
Torzo kávovej súpravy z českého porcelánu z majetku Laca Novomeského, Loket, 1850 – 1873
Torzo kávovej súpravy z českého porcelánu z majetku Laca Novomeského, Loket, 1850 – 1873
Memorandový náramok z emailovaného striebra, 1862
Memorandový náramok z emailovaného striebra, 1862

Múzeum začalo do tejto zbierky systematicky získavať predmety s priamym vzťahom k slovenským spisovateľom a literárnym vedcom – Jána Roba-Poničana, Františka Votrubu, Jána Smreka, Jána Hrušovského, Rudolfa Klačka, Augustína Načina-Borina, Pavla Horova, Františka Gabaja, Andreja Kostolného, Emila Boleslava Lukáča, Eduarda Krajňáka, Andreja Plávku, Štefana Králika, Valentína Beniaka, Ladislava Novomeského a Ľuda Zúbka. Súčasťou zbierky je aj pomerne rozsiahly súbor fotografií od Ireny Blühovej, osobná pozostalosť libretistu a textára Jarka Elena-Kaisera a súbor exlibrisov a bibliofílií zo zbierky Karola Izakoviča-Podolinského. Typologicky zbierku s rozsahom viac ako 4700 predmetov tvoria rôznorodé predmety – rukopisy, knihy a bibliofílie, osobné predmety pamiatkového charakteru (perá, okuliare, bibeloty), súkromné, reportážne o portrétne fotografie, umelecké diela, v malej miere osobná korešpondencia, nábytok a bytové doplnky. Časovo zbierka dokumentuje literárny a kultúrny život v Bratislave v 20. storočí s drobnými presahmi do 19. storočia.

Galéria
Zobraziť galériu
#MuzeumMestaBratislavy