Zbierka pohľadníc

 
 

Pohľadnice

Zbierku tvoria postupne získané pohľadnice z pozostalostí. Postupne vznikol hodnotný súbor pohľadov na mesto od 19. storočia po súčasnosť.

Zbierka pohľadnice začala v Múzeu mesta Bratislavy vznikať pôvodne nie ako súčasť zbierkového fondu, ale ako pomocný fond na oddelení dokumentácie – využívaný bol najmä ako komparačný materiál pri štúdiu premien stavebného obrazu mesta. Tento súbor sa formoval postupne z rôznych pozostalostí, ktoré múzeum postupne získavalo do svojich zbierok, ale i nákupmi – v roku 1969 múzeum spravovalo už 5000 pohľadníc, pričom sa podarilo vyformovať skutočne hodnotný súbor rôznorodých pohľadov na mesto od 19. storočia po súčasnosť. Z tohto dôvodu bola celá kolekcia v roku 1999 zaradená do zbierkového fondu ako samostatná zbierka.

Pohľadnica – pohľad na ruinu Bratislavského hradu a Dóm sv. Martina s Dunajom v popredí, vydaná v Mníchove, okolo 1905
Pohľadnica – pohľad na ruinu Bratislavského hradu a Dóm sv. Martina s Dunajom v popredí, vydaná v Mníchove, okolo 1905
Pohľadnica – Viedenská brána Bratislavského hradu, okolo 1914
Pohľadnica – Viedenská brána Bratislavského hradu, okolo 1914
Pohľadnica – pohľad na Grassalkovichov palác a Hodžovo námestie, 60. roky 20. storočia
Pohľadnica – pohľad na Grassalkovichov palác a Hodžovo námestie, 60. roky 20. storočia

Dnes zbierku tvorí viac ako 7700 pohľadníc, pričom je pravidelne systematicky rozširovaná a budovaná – od roku 2000 bola zbierka systematicky doplnená nákupmi z antikvariátov a od súkromných osôb s cieľom zvýšiť jej dokumentačnú hodnotu. V súčasnosti sa dbá na pravidelné nákupy pohľadníc tak, aby boli v zbierke zastúpené najnovšie pohľady na mesto, pričom výpovednú hodnotu majú aj vydavateľskú údaje na pohľadniciach. Z tematického hľadiska je zbierka zameraná výlučne na územie Bratislavy (vrátane jej mestských častí), v malom množstve sú jej súčasťou i príležitostné pohľadnice (s blahoprajnou funkciou – k narodeninám, meninám alebo k sviatkom, napr. Vianociam, resp. s motívmi známych osobností).

Galéria
Zobraziť galériu
#MuzeumMestaBratislavy