Zbierka pozostalosti Janka Jesenského

 
 

Pozostalosť Janka Jesenkého

Pozostalosť Janka Jesenského tvoria samostatne tematicky prepojených zbierok. Rukopisy, Korešpondencia Jesenských, Jesenskí – pamiatky a dokumenty a Knižnica Jesenských.

Významnou časťou zbierkového fondu Múzea mesta Bratislavy je pozostalosť Janka Jesenského, ktorú do svojej správy získalo vtedajšie Mestské múzeum v Bratislave prevodom z vtedajšieho Slovenského múzea v roku 1958. Súčasťou pričlenenia bol i objekt Múzea Janka Jesenského na Somolického ulici, ktorý bol posledným bydliskom Janka Jesenského. Išlo o memoriálne múzeum, ktorému patrilo prvenstvo, že vzniklo už v roku 1948 ako prvé literárne múzeum na Slovensko.

Pozostalosť Janka Jesenského tvorí päť samostatných zbierok, ktoré sú spolu navzájom tematicky prepojené. Prvé štyri zbierky – Rukopisy Janka Jesenského, Korešpondencia Jesenských, Jesenskí – pamiatky a dokumenty a Knižnica Jesenských – sa vyprofilovali ešte na pôde Slovenského múzea. Zásluhu na tom má slovenský básnik Emil Boleslav Lukáč, ktorý bol prvým kustódom múzea a má najväčšiu zásluhu na inventarizácii Jesenského pozostalosti – Lukáč vytvoril štruktúru, ktorá vo svojej podstate funguje dodnes.

Piata zbierka s názvom Domácnosť Jesenských vznikla už na pôde Mestského múzea v Bratislave – po smrti Anny Jesenskej prešlo zariadenie jej bytu do vlastníctva mesta Bratislava a vznikla z neho samostatná zbierka, ktorá dokumentuje prostredie Janka Jesenského, v ktorom žil a tvoril.

 

Max Schurmann: Portrét Janka Jesenského, 1925 – 1930
Max Schurmann: Portrét Janka Jesenského, 1925 – 1930
Frico Motoška: Nedáme sa!, plastika z pozostalosti Janka Jesenského, 1932 – 1933
Frico Motoška: Nedáme sa!, plastika z pozostalosti Janka Jesenského, 1932 – 1933
Pečatidlo Janka Jesenského z čias jeho pôsobenia v Bánovciach nad Bebravou, 1905
Pečatidlo Janka Jesenského z čias jeho pôsobenia v Bánovciach nad Bebravou, 1905
Galéria
Zobraziť galériu
#MuzeumMestaBratislavy