Zbierka pozostalosti Ovídia Fausta

 
 

Pozostalosť Ovídia Fausta

Zbierka pozostalosti Ovídia Fausta bola získaná ako celok v roku úmrtia Ovídia Fausta, prednostu Vedeckých ústavov mesta Bratislavy, neskôr zamestnanca Múzea mesta Bratislavy.

Pozostalosť Dr. Ovídia Fausta (1896 – 1972) patrí k najmladším a zároveň k počtovo najväčších zbierkam múzea – Faustovu pozostalosť vtedajšie Mestské múzeum v Bratislave získalo už v roku 1972, avšak do zbierkového fondu bola nadobudnutá až v roku 2012 – po dôslednej evidencii. Z celkového počtu – tvorí ju 11 750 zbierkových predmetov – bola drvivá väčšina získaná ako celok v roku Faustovho úmrtia, posledných 54 zbierkových predmetov bolo do tejto zbierky získaných v rokoch 2018 – 2019. Ide teda o uzatvorený súbor, ktorého podstatu tvorí osobná a písomná pozostalosť jednej z formatívnych osobností Múzea mesta Bratislavy – Dr. Ovídius Faust ako pracovník a neskorší prednosta Vedeckých ústavov mesta Bratislavy mal v medzivojnovom období a v období druhej svetovej vojny zásadný vplyv na odbornú orientáciu a zbierkový profil múzea. Bol osobnosťou so širokým rozhľadom a osobnými kontaktmi na umeleckú a kultúrnu sféru nielen v Bratislave.

Stromy v Au-parku v roku 1923
Stromy v Au-parku v roku 1923
Detail zábradlia balkóna na 1. poschodí Kernovho domu na rohu Hviezdoslavovho námestia a Rybárskej brány, 1956
Detail zábradlia balkóna na 1. poschodí Kernovho domu na rohu Hviezdoslavovho námestia a Rybárskej brány, 1956
Detail vrát Habermannovho domu na Vydrici, 30. roky 20. storočia
Detail vrát Habermannovho domu na Vydrici, 30. roky 20. storočia

V zbierke Pozostalosť Ovídia Fausta sa nachádzajú jeho osobné predmety (v menšom počte), avšak dominujú v nej fotografie – vlastné, ktorých autorom je sám O. Fast, ktoré dokumentujú obraz a premeny mesta Bratislavy i širšieho regiónu v medzivojnovom období, ale i ateliérové, osobné písomnosti – poznámky, výpisky, koncepty a rukopisy prác, osobné dokumenty a doklady, čiastočne knihy a rôzne poznámkové bloky. Malým, ale hodnotným súborom v rámci tejto zbierky, sú i umelecké diela – grafiky, originály i reprodukcie rôznych výtvarných diel.

Galéria
Zobraziť galériu
#MuzeumMestaBratislavy