Zbierka starších dejín

 
 

Staršie dejiny

Skupina zbierky starších dejín patrí k typologicky veľmi rozmanitej. Najunikátnejším predmetom je svietidlo z mrožích klov a pozláteného striebra, s jantárovou soškou Panny Márie. Vzniklo okolo roku 1400.

Väčšinu predmetov sústredených v tejto typologicky veľmi rozmanitej zbierke múzeum nadobudlo pred rokom 1945. Najstarším predmetom je unikátne svietidlo z mrožích klov a pozláteného striebra, s jantárovou soškou Panny Márie. Vzniklo okolo roku 1400 a pochádza z pozostalosti českej kráľovnej Žofie Bavorskej.

Početná kolekcia cechových predmetov z obdobia od 16. do 19. storočia patrí k najvýznamnejším súborom tohto druhu na Slovensku. Zahŕňa pečatidlá, truhlice, cechový riad – najmä cínové kanvice a pokály, zvolávacie tabuľky, cechové znaky, pokladničky a maľované zástavy. Vzácne sú predmety s väzbou na mestskú správu. Ucelený súbor tvoria historické objemové a dĺžkové miery z rôznych materiálov. Medzi meracími a vedeckými prístrojmi sa nachádzajú najmä geodetické a optické prístroje, ale aj niekoľko značených prístrojov bratislavských výrobcov. Osobitnú skupinu tvoria zemepisné a hviezdne glóbusy. Zbierka tiež obsahuje mučiace nástroje, pracovné nástroje a pomôcky rôznych remeselníkov, napr. datované vyrezávané drevené stolárske hoblíky alebo gravírované železné oblátnice zo 16. – 18. storočia. Súčasťou početného súboru medených štočkov – platní na tlač medirytín z 18. a 19. storočia (okolo 150 kusov) sú aj exempláre  signované menami známych barokových medirytcov – napr. J. G. Rugendas, L. Assner, I. M. Gutwein, S. Zeller, J. Schmutzeralebo S. P. Prixner.
 

Cechová truhlica bratislavských mäsiarov, maľované drevo, 1638
Cechová truhlica bratislavských mäsiarov, maľované drevo, 1638
Bratislavské obilné merice, meď, 1551
Bratislavské obilné merice, meď, 1551
Klavír J. N. Hummela – krídlo, fy. Pierre Érard Londýn, 1830
Klavír J. N. Hummela – krídlo, fy. Pierre Érard Londýn, 1830

Početná je kolekcia grafických listov a tlačí (mestské motívy,  bojové výjavy, portréty a i.) Zaujímavosťou sú ručne kolorované historické hracie karty, z ktorých sú viaceré značené bratislavskými maliarmi kariet.

Historicky cenný je súbor na dreve maľovaných streleckých terčov zachovaných z činnosti bratislavského Streleckého spolku (190 ks), ktorý je druhou najväčšou kolekciou svojho druhu na Slovensku. Pochádza z rozpätia rokov 1791– 1912.

Kvalitná je kolekcia barokových pohrebných štítov z maľovaného železa, pochádzajúcich z Bratislavy a z Voderád.

Spomedzi hudobných nástrojov k najvýznamnejším patria klavíry skladatel Johanna Nepomuka Hummela (1778 – 1837), barokový prenosný organ z Dómu sv. Martina alebo čembalo viedenského výrobcu Gottfrieda Mallecka z roku 1776. Pozornosť si zasluhujú tiž rôzne dychové nástroje bratislavských výrobcov.

Výnimočné sú polychrómované sadrové modely od Adolfa Stephanieho, najmä model Bratislavy z obdobia vlády Márie Terézie,vyhotovený v roku 1913, alebo model starého mestského divadla.

Galéria
Zobraziť galériu
#MuzeumMestaBratislavy