23.09.2022 - 31.07.2023
Apponyiho palác
Radničná 1, Bratislava

livia.gazdikova@bratislava.sk

OZNAM

VÝSTAVA PREDĹŽENÁ DO 31. 7. 2023.

Výstava Ľudia a mesto. Dejiny Bratislavy predstavuje obraz mesta a jeho obyvateľov a obyvateliek od konca 13. storočia po 90. roky 20. storočia. Udalosti, osobnosti dejín a začlenenie mesta do štátnopolitického rámca prezentuje prostredníctvom časovej osi v úvode. Morfológiu Bratislavy interpretujú architektonicko-urbanistické štruktúry (Mesto v hradbách, Mesto otvárajúce sa, Mesto rozrastajúce sa a Mesto na dvoch brehoch) doplnené geografiou priestoru, ktorú vytvára rieka Dunaj a podoby právneho postavenia mesta. Zásadným prvkom výstavy je priblíženie životného štýlu obyvateľov a obyvateliek (anonymných, ale aj konkrétnych) prostredníctvom artefaktov spojených s ich profesiou, predmetov každodennosti či archívnych prameňov dokladajúcich ich statusové a sociálne rozvrstvenie.

Výstava Ľudia a mesto. Dejiny Bratislavy je členená do šiestich celkov a zároveň miestností, z ktorých každá je venovaná ucelenej téme.

Výstavu otvára časová os, ktorá návštevníkom a návštevníčkam ponúka prierez najvýznamnejšími udalosťami, osobnosťami a štátoprávnym usporiadaním, ktoré za sedem storočí ovplyvnilo život mesta Bratislavy. Autori a autorky pod vedením kurátorky Eleny Kurincovej pripravili aj digitálnu vrstvu, ktorá sa tiahne témami výstavy. Tá už v jej prvej časti predstaví urbanistickú štruktúru mesta prostredníctvom vizuálnych esejí pozostávajúcich z dobových fotografií vsadených do 3D priestoru bratislavských ulíc.

TRVANIE VÝSTAVY:
23. 9. 2022 – 31. 7. 2023

 


 

 • Námet, scenár a kurátorská koncepcia: Elena Kurincová
 • Odborné posúdenie: Elena Mannová
 • Odborná spolupráca a texty: Petra Hanáková, Žofia Lysá, Peter Pišút, Zuzana Francová, Marta Janovíčková, Branislav Resutík
 • Grafický dizajn: Andrej&Andrej
 • Architektonické riešenie: Grau Architects
 • Reštaurovanie, konzervovanie a príprava exponátov: Milan Rubický, Milan Sedlár, Peter Tomsó, Dominika Kostelníková, Jakub Huba
 • Produkcia: Linda Mendelová
 • Koncepcia interaktívnych prvkov: Magdaléna Kuchtová, Linda Mendelová
 • Interaktívne a digitálne prvky: Z10 (David Gulla a kolektív), Randvatri (Marcel Gacho), Creater (Ján Jánoš), Marián Vredík, VIS Gravis (Matej Novotný)
 • Realizácia / Exhibition production: STOLÁRSTVO P&P, NOX LIGHT, Viktor Agócs, Martin Hrvol, Tomáš Vlček, Oddelenie správy budov
 • Jazyková korektúra textov: Soňa Hrúziková
 • Preklad textov do angličtiny: Jana Levická, Michal Šimurka, Alexandra Ballová
 • Nahovorené texty: Marián Andrísek, Juliána Brutovská
 • Mediálni partneri: Citylife.sk, IN.BA
 • Vystavené exponáty pochádzajú zo zbierok Múzea mesta Bratislavy, Archívu mesta Bratislavy, Galérie mesta Bratislavy a Mestského ústavu ochrany pamiatok v Bratislave.
 • Fotografie pochádzajú z fotoarchívu Múzea mesta Bratislavy, Slovenskej národnej galérie a archívu Tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
 • Fotografie zbierkových predmetov Múzea mesta Bratislavy
 • Mapové podklady poskytlo občianske združenie Bratislavské ostrovy 2008
 • Partner výstavy: Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy

 

Pozrite si tiež

#MuzeumMestaBratislavy
Facebook Instagram Youtube