BLOG

BLOG

Osobnosti z histórie

Rubrika Osobnosti z histórie priblíži významné osobnosti z dejín Bratislavy, ich prínos do kultúrno-historického dedičstva a ich významné výročia.
#MuzeumMestaBratislavy