BLOG

BLOG

Z anonymity...

Rubrika Z anonymity... predstavuje v krátkom profile jedného z ľudí, bez ktorých by nefungovalo Múzeum mesta Bratislavy. Respondenti odpovedajú na rovnaké otázky: Odkedy pracuješ v MMB? Čo máš na svojej práci najradšej? Čo pokladáš za svoj najväčší profesionálny úspech? Čo považuješ na svojej práci za najzložitejšie? Ako prežívaš prítomnosť 21. storočia.
#MuzeumMestaBratislavy