BLOG

BLOG

Rok v meste

Rubrika Život v meste upozorňuje na významné sviatky, udalosti bežných dní a ich výročia, ktoré sa konali v minulosti a pretrvávajú podnes v Bratislave. Poskytujú nepriamu konfrontáciu prežívania rovnakých udalostí predchádzajúcimi generáciami a Bratislavčanmi v 21. storočí.
#MuzeumMestaBratislavy