Príbeh Mimi

Neformálny vzdelávací program

Príbeh Mimi

Neformálny vzdelávací program
30.01.2020 - 31.12.2021
utorok - piatok
začiatok o 10.00 hod.
Ateliér Múzeum má budúcnosť
Primaciálne nám. 3
Stará radnica

+421 259 100 827 +421 917 617 780 ateliermmb@bratislava.sk martina.pavlikanova@bratislava.sk beata.husova@bratislava.sk

OZNAM

Milí návštevníci, akceptujte všetky aktuálne hygienické nariadenia a počet návštevníkov stanovaný pre výstavné priestory.

 

Príbeh Mimi

Neformálny vzdelávací program pre školy je ukážkou života detí v Bratislave v prvej Československej republike

Príbeh Mimi oslovuje súčasnú generáciu mládeže a porovnáva dva rôzne svety

Príbeh Mimi rozpráva autentický príbeh sympatickej Mimi Redlichovej pochádzajúcej zo židovskej rodiny. Prežila so svojimi vrstovníkmi detstvo a dospievanie v Bratislave v 20. - 30. rokoch 20. storočia tesne po vzniku prvej Československej republiky, v období medzi dvoma svetovými vojnami. Vtipné sú jej postrehy na rodinu, prežívanie prvých chvíľ v škole a množstvo zážitkov, ktoré denne prežíva so svojimi vrstovníkmi, priateľmi. Rozprávanie príbehu Mimi Redlichovej je ovplyvnený zachovanými spomienkami samotnej protagonistky. Rozprávanie je podložené fotografickým materiálom z dvoch zachovaných albumov – zbierkových predmetov Múzea mesta Bratislavy.  Na pozadí príbehu sa odvíjajú zmeny v spoločnosti, kultúre a politike v mladom Československu, ktoré sa dotýkajú najmä života obyvateľov Bratislavy. Zaujímavé je sledovanie premeny názvov ulíc, námestí, osádzanie sôch a ich odstraňovanie, ale aj čulý rozvoj dopravy, výstavby Bratislavy a životný štýl v stále trojjazyčnom meste. Súčasťou publikácie je vkladaná mapa Bratislavy z roku 1931 graficky doplnená súčasnými názvami verejných priestorov mesta. 

Program ucelene podáva vnímanie dieťaťa Mimi a neskôr názory dospievajúcej mladej slečny na celé spektrum života. Je posolstvom pre dnešné deti a mládež, ktoré môžu porovnať ich súčasné problémy s vrstovníčkou známou z jej fotografií. Program a publikácia sa dotýka okrajovo aj života vydatej Mimi Kučerovej, dospelej mladej ženy, počas druhej svetovej vojny a po jej skončení.

 

Pracovné listy
 
 

Pozrite si tiež

Publikácie
#MuzeumMestaBratislavy
Facebook Instagram Youtube

Súvisiace udalosti

Hlavný partner