Remeslo má zlaté dno

Neformálny vzdelávací program

Remeslo má zlaté dno

Neformálny vzdelávací program
01.01.2021 - 31.12.2021
utorok - piatok
začiatok o 10.00 hod.
Ateliér Múzeum má budúcnosť
Primaciálne nám. 3
Stará radnica

+421 259 100 827
+421 917 617 780
ateliermmb@bratislava.sk
martina.pavlikanova@bratislava.sk
beata.husova@bratislava.sk

OZNAM

Milí návštevníci, akceptujte všetky aktuálne hygienické nariadenia a počet návštevníkov stanovaný pre výstavné priestory.

Remeslo má zlaté dno

Neformálny vzdelávací program približuje rozkvet remesla a cechov v 17. - 18. storočí v Bratislave

Program Remeslo má zlaté dno zavedie na zaujímavé miesta a zákutia Bratislavy, kde aj dnes nájdeme stopy po remesle a živote remeselníkov

Myslíte, že aj dnes platí kto remeslo vie, vo svete sa nestratí alebo remeslo má zlaté dno? Ak by sme žili v 19. storočí alebo ešte aj dávnejšie, určite by nás rodičia dali do učenia k majstrovi, aby sme mali v rukách nejaké poctivé remeslo. 

Interaktívny vzdelávací program približuje rozkvet remesla a cechov v 17. – 18. storočí v Bratislave.  Prevedie publikum uličkami Bratislavy, kde a aj dnes nájdeme stopy zlatého veku remesiel. Pomyselnými bránami - Vydrickou, Michalskou, Rybárkou a Laurinskou spolu s múzejnou pedagogičkou vstúpia do 18. storočia, do slobodného kráľovského mesta Prešporok. Sprievodcom medzi remeselníkmi bude Johann Christoph Scheuchel, tovariš slávneho cechu cinárskeho a syn ešte slávnejšieho majstra cinára. 

Remeslo má zlaté dno, interaktívna pomôcka
Remeslo má zlaté dno, interaktívna pomôcka
Remeslo má zlaté dno, interaktívne pomôcky
Remeslo má zlaté dno, interaktívne pomôcky

Johann Christoph Scheuchel rozpráva svoj životný príbeh, odhaľuje dodnes stojací objekt na Sedlárskej ulice, kde rodina žila, ale aj miesta spojené s jeho pôsobením v Bratislave.

Na pozadí príbehu opisuje život učňov, tovarišov, ich vandrovky, poskytuje cenné informácie o pravidlách a fungovaní cechov v Bratislave. Zavedie do ulíc mesta a upozorní na názvy ulíc ako pozostatku slávnej remeselnej tradície. Okrem cinárskeho vyzdvihne aj medikováčske a hodinárske remeslo, ktorých emelecko-reemslené artefakty sú bohato zastúpené v zbierkových fondopch a expozíciách Múzea mesta Bratislavy.

 

Pracovné listy
 
 

Pozrite si tiež

Publikácie
#MuzeumMestaBratislavy
Facebook Instagram Youtube

Súvisiace udalosti

Hlavný partner